March 2013

Chorvatska:
Aktuálně o vstupu Chorvatska do EU

Bezpečnost & Právo, Oblast Střed, Vybraný News

Oddělení chorvatské hospodářské komory pro turismus vydalo prohlášení, ve kterém komentuje návrh zákona vztahujícího se k lodím starším osmi let. To bylo vydáno vzhledem k faktu, že chorvatský parlament zjevně pod náporem schvalování dalších s přístupem k EU souvisejících zákonů na neurčito odložil přijetí dotyčného zákona slíbeného původně na konec března. Abychom vyloučili případný mylný...