January 2014

Carina.hr
Chorvatské celní předpisy jsou on-line

Bezpečnost & Právo, Oblast Střed, Vybraný News

Chorvatské celní orgány zveřejnily na svých stránkách pokyny k celnímu řízení. Vzhledem k tomu, že texty jsou k dispozici pouze v chorvatštině a angličtině přeložili jsme je také do češtiny. Překlad: Postup u lodí zahrnutých před 1.7.2013 do kategorie „dočasného dovozu v republice Chorvatsko“ Pro lodě majitelů –rezidentů EU, které spadají do této kategorie, nezávisle na tom, pod jakou jsou evidovány vlajkou platí...

boot 2014
SeaHelp přednáší o proclívání v HR

Bezpečnost & Právo, Oblast Střed

Vzhledem k aktuálnosti tématu se SeaHelp rozhodl v průběhu veletrhu Boot Düsseldorf organizovat pravidelně denně od 10,30 do 11,30 zvláštní poradenství ohledně proclívání lodí v Chorvatsku. Kromě toho se bude denně mezi 16,00-17,00 konat přednáška, na které se bude toto téma důkladně přetřásat. V návaznosti na tyto akce budou mít jednotlivci příležitost individuálních konzultací na...