Aplikace o Skipper

App Logo Sea-Help

Bezplatná aplikace SeaHelp

Váš praktický průvodce na palubě.
Aplikace SeaHelp nabízí touto službou všem skipperům možnost si rychle vyžádat profesionální pomoc v případě poruch nebo nouzových situací.
App Store IOS
App Store Google Play
Aplikace SeaHelp pro přístroje s iOS a Androidem byla vyvinuta v posledních čtyřech letech jako nepostradatelná pomůcka pro všechny skippery.

Základní myšlenka, vyžádat si ve stresových situacích rychlou a nekomplikovanou pomoc, byla v posledních letech tisícinásobně využita, jelikož se již dávno rozkřiklo, že zásahové lodě SeaHelp je možno uvést do pohybu pouhými dvěma kliknutími na smartphone.

Po celkovém znovuuvedení počátkem roku 2015 mohl být funkční rozsah aplikace podstatným způsobem rozšířen, aniž by tím musel utrpět uživatelsky přátelský způsob ovládání .

Naši členové vědí!

Vlastnosti

Zde Vám vysvětlíme funkce aplikace.
Klikněte jednoduše na téma a dozvíte se více:

Při prvním uvedení do provozu

Doporučujeme, abyste ihned do aplikace zadali svá osobní data, aby v případě nouze měli zasahující pracovníci SeaHelp při kontaktování všechny relevantní údaje hned k dispozici a pracovník mohl v případě potřeby zavolat zpět. Uložení údajů nezakládá členství, ani tehdy, když je aplikace skutečně využita.

Při nastavení na Vašem smartphonu prosím dbejte na následující:

Vyžádat pomoc

Vaše pozice je okamžitě předána na zásahové centrály SeaHelp.

[vc_column_textPo spuštění aplikace posuňte klávesu SOS doprava, abyste vygenerovali sms, která se ukáže v zásahové centrále SeaHelp a která přenese souřadnice místa kde se nacházíte, číslo mobilního telefonu a v případě členství u SeaHelp také členské číslo.

Zásahová centrála SeaHelp se pak obratem telefonicky ohlásí u havarovaného skippera, aby se dozvěděla bližší podrobnosti a zahájila všechna nutná pomocná opatření.

Takto se sms zobrazí u příslušného vedoucího zásahu:[/vc_column_text]

Menu

Zde můžete volit mezi 5 současnými funkcemi:

  • 1. Vyžádat pomoc
  • 2. Rychlost/ kurs/ poloha /atd.
  • 3. Předpověď počasí
  • 4. Vyhledání čerpací stanice
  • 5. Vyžádat informaci, zde se zobrazí kontaktní údaje
Funkce GPS

Funkce GPS ukáže, kde se v daném okamžiku nacházíte a jakou rychlostí plujete. Kliknete-li na displeji na souřadnice, je možno je také zaslat přátelům formou sms. Nouzové volání se tím samozřejmě nespustí .

  • Nahoře se zobrazí kurs, kterým plujete
  • Na druhém místě se zobrazí rychlost
  • Poklepáním na údaj o rychlosti je možné zvolit měrnou jednotku
Sea-Help App Oberfläche
Údaje o počasí

Je-li internetové připojení funkční, zobrazí se pod bodem menu “počasí” aktuální regionální údaje o počasí. Aplikace tak může skipperovi poskytnout hodnotné informace.

Byla-li zvolena požadovaná oblast, zobrazí se aktuální údaje o větru. Ve vrchním řádku je možno vyvolat údaje o vývoji větru v 3h intervalu.
U tlačítka nautická a předpověď je popsána předpověď počasí.
V každé oblasti se zobrazí jiné znázornění.

Čerpací stanice

Přehledná mapa se všemi vodními čerpacími stanicemi a čerpacími stanicemi v blízkosti doplňuje tuto servisně zaměřenou aplikaci, která by neměla scházet na žádném mobilu skippera.

Přesto pozor: údaje o vzdálenostech odpovídají vzdálenosti vzdušnou čarou, ve skutečnosti mohou cestu k čerpací stanici prodloužit poloostrovy nebo jiné překážky. Dodatečný pohled na mapu je nezbytný.

Pokud se znak čerpací stanice zobrazí ČERVENĚ, je čerpací stanice uzavřena. Telefonní číslo a otevírací hodiny najdete v detailním náhledu.

Sea-Help App Footer

Důležité informace!

Tato služba je určena pro všechny skippery v oblasti výše uvedených oblastí nasazení. SeaHelp však upozorňuje na skutečnost, že v případě více současných žádostí o pomoc budou přednostně obslouženi členové SeaHelp. Tato služba v žádném případě nenahrazuje obvyklé, mezi námořníky známé scénáře pro nouzová volání, může je nanejvýš doplnit.

Pro využití funkce nouzového volání SeaHelp není potřebné internetové připojení. Při využití v zahraničí mohou být účtovány roamingové poplatky, informujte se prosím u Vašeho operátora na sazby za sms a telefonní služby v zahraničí.

Pomoc těm, kteří nevlastní členství u SeaHelp, bude a náklady s ní spojené vyúčtována. Informujte se o tom prosím před prvním použitím této aplikace. Najdete-li v poskytnutých informacích chyby, sdělte nám je prosím přes uvedené stránky podpory.

Důležité upozornění:
Za korektní zjištění souřadnic GPS pomocí mobilního přístroje a zaslání sms na SeaHelp nepřebíráme odpovědnost.