Blog

Pojištění od SeaHelp – jak to funguje.
Pane Perger, proč je pojistné tak nízké?

Bezpečnost & Právo, Členství, Oblast Jih, Oblast sever, Oblast Sever, Oblast Střed, Regiony, Vybraný News

SeaHelp nabízí teď už víc než rok pojištění lodí a zaznamenal mnoho nových smluv. SeaMagazine se proto p. Pergera, který u SeaHelp za tuto činnost odpovídá zeptal co je pravdy na reklamních prohlášeních ohledně jeho výhodnosti.

SeaMagazine: SeaMagazine: Pane Perger, jak to, že se klienti SeaHelp Insurance mohou těšit z nižších plateb pojistného oproti obvyklým sazbám? Kde je háček?
Robert Perger: Robert Perger: Tak jako ostatní makléři i SeaHelp Insurance má své pojišťovací partnery. S těmi jsme schopni pro naše klienty vyjednat lepší podmínky díky tomu, že na místě havárie jsme s našimi zásahovými loděmi obvykle jako první, a tak můžeme účinně zabránit následným škodám. Pojistné plnění můžeme také snížit díky tomu, že obvykle jsme schopni na místě také převzít práci likvidátora. Časový faktor je např. u poškození zatopením rozhodující pro výši škody a to jak při záchraně tak i následné opravě. Zatímco tedy někde je třeba na likvidátora dlouho čekat a slaná voda zatím způsobuje další škody, u nás je možno hned opravovat.

SeaMagazine: Teoreticky se to zdá jasné. Existují ale i nějaké konkrétní příklady?
Robert Perger: Ano, dokonce úplně aktuální. U Porto Adriano na Mallorce najela jedna loď na rybářskou sít a ta zničila oba Z-náhony. Silný vítr hnal loď bez motorů na skaliska. Pokud by na ně najela, znamenalo by to totální škodu, cca 150000,-EUR. SeaHelp však na místo přijel ani ne za 30 minut a loď doslova 40m před skalisky vzal do vleku. Tím vznikla škoda „jen“ 15000,-EUR. Zhruba jsme tedy pojistiteli ušetřili 135000,-EUR. To se potom samozřejmě dlouhodobě odráží do cenové politiky.

SeaMagazine:Ok, to situaci už osvětluje. Je ještě nějaký další důvod?
Robert Perger: Ano. Ten, kdo si sjedná asistenci SeaHelp je automaticky pojištovnou považován za osobu, která na bezpečnost klade zvláštní důraz. To samozřejmě znamená také ohleduplné zacházení s lodí. V celku způsobují členové SeaHelp méně havárií než nečlenové. I tato skutečnost je následně oceňována nižšími sazbami pojistného.

SeaMagazine: Nízké pojistné obvykle znamená ale také mnohdy pochybné zacházení ze strany pojišťoven. Dlouhé lhůty pro vyplacení pojistného plnění a co možná nejnižší pojistné krytí.
Robert Perger: Pokud jde o rozsah krytí, patříme přes nízké pojistné ke špičce. Úrazové pojištění je nyní zahrnuto bez pojistného. Rovněž pojistné plnění je v průměru vypláceno do deseti dnů, jelikož pracovníci SeaHelp jsou zpravidla hned na místě a shromáždí veškeré podklady. Už proto jsou na tom zpravidla pojištěnci SeaHelp lépe než u ostatních pojistitelů, kteří nemají na místě žádné spolupracovníky ani kanceláře.

SeaMagazine: Kde je možné získat nabídku?
Robert Perger: Samozřejmě nejsnáze na internetu, ale SeaHelp je účasten všech významných lodních veletrhů, zejména Boot Düsseldorf a Austrian Boot Show Tulln, kde je k dispozici i osobní poradenství.

SeaMagazine: Pane Perger, děkujeme za příjemný rozhovor.