Blog

Informace o lístcích
Národního parku Kornati

Členství, Oblast Střed, Vybraný News, Vybraný News

Návštěvníci Národního parku Kornati jsou povinni po dobu svého pobytu mít u sebe platnou vstupenku. Vstupenky se dají koupit nejen na recepci parku na ostrově Murter, ale i v obchodech na pevnině a jsou k dostání i on-line a na prodejních místech přímo na území národním parku. SeaHelp upozorňuje, že vstupenky zakoupené na pevnině nebo na Homepage chorvatského národního parku jsou o polovinu levnější než ty, které lze zakoupit uvnitř parku.

Na sezónu 2018 byly ve srovnání s minulým rokem přijaty některé změny:

-Nová kategorie pro lodě do 6,99m
-Třídenní vstupenka platná do Národního parku Kornati a přírodního parku Telaščica
-Sedmidenní vstupenka platná pro Národní park Kornati, přírodní park Telaščica, Národní park Mljet a přírodní park Lastovské souostroví.

Tří a sedmidenní vstupenky platí pro tři, resp. 7 po sobě následujících dnů tak, jako v minulém roce tomu bylo u vstupenek na tři a pět dnů.

 

Všechny vstupenky jsou platně vždy do 12,00 posledního dne platnosti. To znamená, že jednodenní vstupenka zakoupená o půlnoci platí do následujícího dne 12,00. Obdobně je tomu i u vícedenních vstupenek.

Nové je rovněž opatření, kdy vstupenky mají platnost pouze pro předem určené datum, přičemž vstupenky zakoupené mimo národní park nemají už platnost 14, resp. 7 dnů. Lze ovšem v případě nepředvídatelných okolností, které znemožní návštěvu ve vybraném termínu, zvolené datum platnosti změnit. Tato možnost je dostupná 1x za sezónu a nárok musí být uplatněn nejpozději jeden den před plánovanou návštěvou a to nejpozději do 12,00. Nárok se uplatňuje mailem na adresu ulaznice@np-kornati.hr.
Dojde-li k výměně data v období změny sezónní ceny, tedy z nízké sezóny do vysoké nebo naopak, není vyžadován doplatek, ale opačně také není poskytována sleva.


Zóny striktní ochrany
V rámci parku byly stanoveny čtyři zóny ochrany. V těch platí různá pravidla a předpisy:

Nesmí být navštěvováno:
Ostrov Purara, ostrov Klint a Volič-Riffe
Ostrov Mrtenjak
Ostrov Kolobučar
Souostroví Obručan a Velké Obručan

Plavba, kotvení a přistávání
Plavba je povolena v celé oblasti Kornat kromě chráněných zón. Kotvení a nocování je povoleno v následujících zátokách: Stiniva, Stativ, Lupe, Tomasovac – Suha punta, Šipnate, Lučica, Kravljačica, Strižnja, Vruje, Gujak, Opat, Smokica, Ravni Žakan, Lavsa, Piškera – Vela Panitula, Anica auf Levrnaka, Podbižanj und Koromašna.

Turistické cesty
Celá oblast Národního parku Kornati je v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se smějí pohybovat pouze na označených cestách a pěšinách.
Koupání a potápění
Koupání je povoleno na celém území Národní parku kromě chráněných zón. Potápění je dovoleno pouze organizovaným skupinám, které mají zároveň licenci pro potápění v Národním parku.

Ostatní aktivity
Některé aktivity v Národním parku jsou povoleny pouze po předchozím svolení. Zakázáno je tedy trhat kytky, ničit flóru, lovit nebo zraňovat zvířata. Dovoz nedomorodných rostlinných nebo zvířecích druhů je zakázáno. Je rovněž zakázáno zasahovat do krajiny, poškozovat půdní porost. Motory nebo hlučné stroje musí být vybaveny účinným tlumením. Je zakázáno znečisťování pevniny a moře. Rozdělávání ohňů a používání ohně je povoleno pouze v osídleních a na k tomu určených místech. Na území parku je rovněž zakázáno vnášet a užívat střelné zbraně.