Blog

Bezpečnost na cesty:
SeaHelp aplikace pro mobilní zařízení má nové funkce

Bezpečnost & Právo, Členství, Oblast Jih, Oblast Sever, Oblast Střed, Regiony, Vybraný News, Vybraný News

Cirka 22000 skipperů z celé Evropy, kteří se plaví v oblastech pokrytí službami SeaHelp mezi Dánskem a chorvatským Dubrovníkem používá aplikaci SeaHelp a vědí, že pro přivolání pomoci stačí přesunout SOS tlačítko z levé strany na pravou.  V takovém přípdě se automaticky vygeneruje SMS zpráva s koordinátami GPS polohy telefonu a telefonní číslem. Tyto údaje jsou automaticky předány do dispečinku SeaHelp. To co pak následuje, je rutina. Pracovník SeaHelp kontaktuje volajícího ihned zpět aby si ověřil okolnosti situace. Paralelně k tomu je aktivováno 600 koňských sil zásahové lodě a dva další pracovníci SeaHelp vyrážejí na udanou pozici. Nejen proto se aplikace SeaHelp stala skippery vyhledávanou účinnou pomocnicí při potížích na moři.

Aplikace dostupná pro iOS a Android se ovšem postupem let vyzrála a přibrala kromě nouzového volání nové funkce.  Důležité, neodkladné informace se zobrazují na titulní stránce doprovázené nepřeslechnutelným zvukem mlhového signálu. Neméně důležitá je i nově přepracovaná mapa s marínami, praxemi chorvatských lékařů, doporučenými restauracemi pro ukojení hladu. K dispozici jsou rovněž veškeré zajímavosti od SeaHelp včetně možnosti přímého uzavření členství.

App Store Google PlayApp Store IOS

Po stažení aplikace by si ji každý uživatel po její poslední aktualizaci měl znovu projít a prozkoumat její nové funkce. Aplikace a její nejdůležitější části jsou aktivní i pro nečleny, takže stáhnout na svůj mobil by si ji měl opravdu každý, nejpozději před vyplutím. V případě, že při ověřování SOS volání je hlášeno zranění osob, SeaHelp automaticky uvědomuje i SAR. Na jejich rozhodnutí  pak je další postup, který se posuzuje podle rozsahu a závažnosti zranění.

Vzhledem k tomu, že možnosti aplikace ještě zdaleka nejsou vyčerpány, hlavní kapitán chorvatské centrály, Marko Orlič, má před sebou ještě spousty práce na jejím vylepšování.  Jak už jsme oznámili, vývojáři zařadili do aplikace také možnost rezervace krátkodobého kotvení  v Marínách.  I v tomto případě však je pro SeaHelp kvalita služeb důležitější než jejich kvantita. Funkce bude spuštěna teprve po definitivním ukončení všech prací a testů.