varování o počasí

SMS servis

Bezplatná pro všechny členy SeaHelp

Od roku 2009

má každý člen SeaHelp, který pluje v blízkosti pobřeží, možnost nechat poslat na svůj mobilní telefon formou sms bezplatné varování o počasí při náhle vzniklé, nebezpečné povětrnostní situaci, kterou nebylo z časových důvodu možné zachytit v denní předpovědi počasí.

 “Skipper skipperovi” zní motto této inovativní služby.

Záchranáři SeaHelp museli v minulosti stále znovu zjišťovat, že chybějící znalost aktuálního vývoje počasí, zejména náhlých změn podél pobřeží, byla příčinou mnoha havárií.

Na tomto místě musíme výslovně upozornit, že je tato sms služba nabízena jako doplňkový nástroj bez jakýchkoliv právních nároků a v rámci dobré námořnické praxe nezbavuje skippera toto varování povinnosti věnovat náležitou pozornost aktuálnímu vývoji počasí.

Všichni registrovaní členové SeaHelp mají konkrétně možnost se u SeaHelp pro tuto službu zaregistrovat s uvedením svého členského čísla. Na základě spolupráce se SAR a sítí základen SeaHelp podél pobřeží je varování o meteorologické situaci zasíláno vždy, když se povětrnostní situace náhle a neočekávaně drasticky změní (např. vítr o síle větru 8 a více, prudké bouřky s hustým deštěm atd.) a obvyklá meteorologická služba nemůže na takovéto změny reagovat.

V pobřežní oblasti k tomu dochází až desetkrát za rok, často lokálně ohraničeně, ale s vysokými škodami na zdraví a na majetku, jako naposled při “stoleté vichřici” na podzim roku 2009 s jejími katastrofálními následky. Abyste byli před takovýmito riziky vyzbrojeni, můžete se zde přihlásit, pokud jste ještě nebyli ze strany SeaHelp osloveni přímo. Náš poskytovatel, který rozesílá e-maily, spolupracuje s německou meteorologickou službou již léta a přesvědčil SeaHelp při rozsáhlých testech o spolehlivosti včasného rozesílání.

Přihlášení

Předpokladem pro tuto službu je platné členství SeaHelp.