Blog

Pojištění od SeaHelp
Příklady z praxe

Bezpečnost & Právo, Členství, Oblast Střed, Regiony, Uncategorized @cz, Vybraný News

Skipeři, pojištění u SeaHelp již jistě zaznamenali, že pojistné částky jsou významně nižší, než byli doposud zvyklí. Proč tomu tak je a že přesto pojištění od SeaHelp poskytuje majitelům lodí vyšší standard, lze ukázat na čerstvých příkladech z praxe.

Skipper, jehož loď Sea Fox SC25 kotví na Mallorce v Port Adriano se se svou lodí vydal na moře. V oblasti El Toro mu přestal fungovat motor. Vítr a vlny hnaly jeho loď na skalnatý břeh. Už po třiceti minutách po zavolání HotLine SeaHelp byl na místě náš spolupracovník, který loď z nebezpečného místa odtáhl. Přijel právě včas, jelikož tou dobou se již loď dostala lehce do kontaktu se skalisky, které ovšem zatím stačily lehce poškodit pouze šroub a trup lodě.

Celý rozsah škod pak bylo možno zjistit a pro pojišťovnu dokumentovat až v maríně. Už další den se ovšem místní servis pustil do oprav. Konečný účet za opravy dosáhl výše 4550,-€. Tuto částku vyplatil SeaHelp Insurance dva dny poté, kdy byly podklady zaslány do pojišťovny.

Další příklad, kdy se pojištěný skipper setkal s praxí SeaHelp Insurance při likvidaci pojistné události , se odehrál v Chorvatsku. Skipper zjistil, že v důsledku kontaktu se dnem má poškozené kormidlo a upozornil na sebe náhodou kolem projíždějící zásahovou loď SeaHelp z báze Mali Lošinj. Kapitán lodi, Stanko Kovačevič, se po vyslechnutí skippera potopil a na místě seznal škodu. Skipperovi následně doporučil, aby zajel do maríny a kormidlo nechal opravit. Zároveň škodu formálně nahlásil, a tudíž bylo možno s opravou neprodleně začít. Ačkoliv se takovéto příběhy, kdy je škoda stanovena na volném moři rozhodně nestávají často, je na tomto příkladu vidět, že i takový postup je klidně možný.

Robert Perger, který se u SeaHelp pojištěním lodí zabývá k tomu uvádí: „Náš cíl je být našemu klientovi co možná nejblíže. Tam kde jsou naši spolupracovníci SeaHelp, všude tam má zákazník k dispozici partnera při řešení svých potíží. Hlášení a likvidace škod přímo na moři, skoro za plavby je, alespoň z mého úhlu pohledu novum. Ovšem, pakliže je takový postup smysluplný a a klientovi usnadní situaci, tak proč ne?“

 (Pojištění od SeaHelp).