Blog

Nová základna SeaHelp:
V srdci Istrie

Bezpečnost & Právo, Oblast Střed

Na základě poznatků získaných praxí SeaHelp optimalizoval rozmístění svých základen. Nejnovější základnou se tak stal Poreč přímo v srdci Istrie. Od nynějška bude tedy loďaři oblíbená Istrie obsluhovaná z této základny. Vrchní kapitán SeaHelp v Chorvatsku, Marko Orlič k tomu říká:„V poslední době jsme zaznamenali zvýšený počet zásahů na severní straně Istrie a proto jsme přemístili naši z jižního cípu Istrijského polostrova přemístili severněji, právě do Poreče. Zásahová loď odteď kotví v městském přístavu.“

Noví spolupracovníci SeaHelp zodpovědí za základnu v Poreči jsou Mateo Fatorič a Kevin Krizman. Samozřejmě, jako všichni noví spolupracovníci, tak i oni, museli projít důkladným školením, které zabralo jejich první pracovní dny. Odteď jsou tedy připraveni a vyškoleni pro poskytování kvalifikovaných služeb našim klientům.

Díky silným motorům, spolehlivým lodím a vhodně rozmístěným základnám, se SeaHelp v posledních letech daří snižovat průměrné dojezdové časy na místo zásahu. Samozřejmě, největší zásluhu na tomto pozitivním trendu mají samotní, vysoce motivovaní lidé. Těm patří rovněž zásluha za výbornou koordinaci a organizaci jednotlivých posádek „Žlutých andělů“ .

Naši členové, kteří byli doposud zvyklí na základnu na jihu Istrie se samozřejmě výpadku našich služeb obávat nemusejí. Základny v Poreči a na Malém Lošinji jsou pro tento region dostatečně kapacitní, aby všechny požadavky našich členů rychle a spolehlivě odbavily podle dosavadních zvyklostí.

 

0 Shares


Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

100% pomoc přímo na místě,
vaše asistenční služba na moři.

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ..... 00800 112 00 112