May 2016

Sigurnost na plovilu
3. Pregled plinskih instalacija

Featured News HR, Regija Centar, Zakonske regulative i sigurnost u plovidbi

Potreba za redovitim ispitivanjima plinskih instalacija na plovilima! SeaHelp i marinu Veruda povezuje jedan zajednički cilj, sigurnost nautičara! S idejom povećanja sigurnosti odlučili smo se na međusobnu suradnju vezanu uz provjeru plinskih uređaja te plinskih instalacija na plovilima. SeaHelp nudi ovlašteno ispitivanje plinskih instalacija pridržavajući se pritom zakonskih normi EU G 608. SeaHelp djelatnici prošli su...

Sigurnost na plovilu
2. Pregled plinskih instalacija

Regija Centar, Zakonske regulative i sigurnost u plovidbi

Potreba za redovitim ispitivanjima plinskih instalacija na plovilima! SeaHelp i marinu Olive Island povezuje jedan zajednički cilj, sigurnost nautičara! S idejom povećanja sigurnosti odlučili smo se na međusobnu suradnju vezanu uz provjeru plinskih uređaja te plinskih instalacija na plovilima. SeaHelp nudi ovlašteno ispitivanje plinskih instalacija pridržavajući se pritom zakonskih normi EU G 608. SeaHelp djelatnici prošli...

100% Help
SeaAssistanceService & Yachtinsurance

ADRIATIC SEA ..... 00385 919 112 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112