Výpočet poplatků

Výpočet poplatků pro všechny lodě a jachty v Chorvatsku od roku 2014

Náznak:

  • Tyto poplatky platí pro všechny lodě/jachty na vlajce. (HR, D, A, IT, US…)
  • Samostatný poplatek musí být uhrazen také pro pomocné čluny, jsou-li delší než 2,5 m nebo mají výkon motoru vyšší než 5kW.
  • Pro lodi pod jinou než chorvatskou vlajkou musí být poplatek uhrazen u místních přístavních úřadů/kapitanátů.
    Vlastníkům lodí pod chorvatskou vlajkou je zasílán předpis poplatku poštou na adresu jejich bydliště (D, AT, IT,…).
  • Odvod lázeňských poplatků se vybírá zvlášť.
  • Za výsledek výpočtu poplatku SeaHelp nijak neručí. Výpočet slouží pouze pro informaci návštěvníka a žádná data se neukládají.
  • Od 02.06.2015 se vybírají poplatky za kalendářní rok.
    Příklad: Poplatky uhrazené 10.06.2015 jsou tedy platné do 31.12.2015.

Důležité:

Při příjezdu do Chorvatska po moři je vždy potřeba zamířit do Port of Entry (hraniční přechod).
Chorvatsko patří od 01.07.2013 do EHS, ale ještě ne do Schengenského prostoru, proto je ještě stále policejní kontrola při příjezdu zachována.
(Seznam posádky existuje pouze při příjezdu, uvnitř Chorvatska nemusí být seznam posádky veden!)

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

100% pomoc přímo na místě,
vaše asistenční služba na moři.

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ..... 00800 112 00 112