Při koupi lodě, nákupu vybavení nebo krádeži

Kontrola předmětů v pátracím systému prostřednictvím SeaHelp

POKUD BY SE JEJICH ČINNOST STALA NÁMĚTEM TELEVIZNÍHO SERIÁLU, MOŽNÁ BY SE JMENOVAL CSI KONSTANZ. ALE VE SKUTEČNOSTI TO VYPADÁ VE VÍRU KANCELÁŘSKÉ PRÁCE JINAK NEŽ V TELEVIZNÍCH SERIÁLECH: ŘEČ JE O KOMPETENČNÍM CENTRU PRO LODNÍ KRIMINALITU V NĚMECKÉ KOSTNICI, PRO NĚJŽ SE V ODBORNÝCH KRUZÍCH V ÚŘEDNICKÉM SLANGU VŽILA ZKRATKA KBK (KOMPETENZZENTRUM FÜR BOOTSKRIMINALITÄT). PŘI POHLEDU ZVENČÍ VŠAK NENÍ POJEM KOMPETENCE OBJEKTIVNĚ VZATO TAK DOCELA VÝSTIŽNÝ. I KDYŽ NEJSOU KOSTNIČTÍ VYŠETŘOVATELÉ VYBAVENI TAKOVÝM NEOMEZENÝMI A SPECIÁLNÍMI PRÁVY JAKO HRDINOVÉ AMERICKÝCH TELEVIZNÍCH SERIÁLŮ, DOKÁZALI DOSUD (STAV KE KONCI ROKU 2018) ZAJISTIT MAJETEK V HODNOTĚ ASI 30 MIL. EUR. A V PŘÍSLUŠNÝCH KRUZÍCH SI TÍM UŽ TEĎ ZÍSKALI PATŘIČNÝ RESPEKT.

Vzhledem k tomu, že krádeže, příp. zpronevěry lodí neznají hranic a že se v praxi konají v schengenském prostoru už jen namátkové kontroly osob a vozidel, mají všichni zloději v pravé slova smyslu dveře dokořán. A přesně tady začíná práce kostnických zvláštních vyšetřovatelů, která je založena na principu dvou pilířů policejní činnosti: Prevence, aby se potenciálním pachatelům trestných činů neposkytla pro páchání jejich plánované trestné činnosti vlastně vůbec žádná příležitost, a když přece jenom k trestné činnosti dojde, pak rychlé a důkladné objasnění a předání pachatelů spravedlnosti. A tady se pak kruh zase uzavírá: Objasnění činů s následným odsouzením pachatelů platí stále ještě za nejlepší způsob prevence.

K nejspektakulárnějším případům, které se podařilo kostnickému expertnímu týmu v posledních letech objasnit, patřil katamarán v hodnotě 800.000 eur, který si pachatelé pronajali v Chorvatsku a který putoval nakonec přes registraci v Německu až na karibský ostrov Svatého Martina. A tam udeřili kostničtí vyšetřovatelé a nechali luxusní plachetnici zabavit.

Každodenní práce však vypadá naprosto jinak: Ukradené závěsné lodní motory a menší sportovní čluny mění jak v létě, tak v zimě své majitele nelegální cestou. „Vzhledem k tomu, že mnoho majitelů zjistí krádež teprve v momentě, kdy už je pachatel dávno za kopečky, nepřinášejí pátrací opatření často nejprve žádné výsledky“, vysvětluje vyšetřovatel KBK pracovníkovi asistenční služby SeaHelp. Teprve později, když už se kořist vlastně prodává, nastoupí kostničtí lodní specialisté do terénu ze zálohy a k pachateli se dostanou přes překupníka.
Služebna také proto stále znovu a znovu varuje před zdánlivě výhodnými nákupy přes internet, nabízené s více či méně hodnověrnou historkou. Ale jak už to v životě chodí: Čím nižší cena za předmět nabízený k prodeji, tím menší obezřetnost ze strany potenciálních kupců. A když se pak ukáže, že údajně výhodný nákup nebyl nic jiného než přeprodávané kradené zboží, vidíte většinou už jen naštvané obličeje. Pak následuje obvykle dokonce i zabavení dané věci a totální ztráta zaplacených peněz. A aby toho nebylo málo, většinou také trestní oznámení pro nabytí kradeného zboží. Tady už žádné výmluvy nepomohou, vysvětluje vyšetřovatel: „Nabytí v dobré víře (podle trestního práva, pozn. red.) neexistuje, i když se jednalo o téměř obvyklou tržní cenu.“

Tento „urostlý“ nafukovací člun s laminátovým dnem (RIB) byl odcizen před pronajatým prázdninovým domem majitele včetně lodního přívěsu.

A pro prodávající má po ruce hned další poznámku: „Nabízíte-li sami k prodeji sportovní člun, obrátí se na vás s velkou pravděpodobností „zájemci“, jejichž jediným cílem je nikoli koupě lodě, nýbrž vytáhnout vám peníze z kapsy za pomoci nejrůznější a důvěryhodných historek jako řešení přepravy, devizové obchodní transakce a mnoho dalších variant. Také tady jsou vyšetřovatelé užiteční a mnoho majitelů lodí už uchránili před častokrát i značnými finančními škodami.“

Trasy pachatelů vedou, jak známo, většinou směrem východní Evropa, kde za určitých právních předpokladů existuje dokonce ještě možnost nabýt vlastnictví ke kradené věci. A pokud dojde k překročení státních hranic už mimo schengenský prostor, je mnohem obtížnější a především nákladnější dostat kradenou věc zpět. I přesto však uvíznou pachatelé skoro vždycky v síti námořních vyšetřovatelů, vždyť i zločinci si musí své peníze nějak vydělat. A vyšetřovatel potutelně dodává: „Zápas na domácím hřišti je vždy efektivnější…“ A na to mnoho pachatelů nepomyslí: Čeká je mastná pokuta a rovnou se zabaví také transportní vozidla a jejich obsah. To je pak bolí dvojnásob.

Ukraden a stále ještě nenalezen – majitel oplakává svůj RIB pořád ještě.

Zde na webových stránkách asistenční služby SeaHelp je připraven příslušný formulář pro podání žádosti o poskytnutí informací, kde se vyplní potřebné údaje a dokument se předá prostřednictvím centrály SeaHelp specializované služebně v Kostnici. Majitelé zde najdou kromě toho také předtisk, který mohou po vyplnění všech relevantních údajů v případě krádeže zaslat na adresu KBK, aby se neprodleně iniciovala policejní výzva v pátracích systémech. Na stránce jsou k nahlédnutí také plakáty s loděmi, po kterých se pátrá, a návody s cennými radami pro nákup lodí a námořního vybavení, ale také ohledně postupu v případě škodní události. Mluvčí služebny však ještě důrazně vysvětluje: „Oznámení krádeže u nás je jenom doplňkovým servisem policie. Je nutné co nejrychleji podat trestní oznámení na místním oddělení policie v oblasti, kde se nachází místo činu.“

I když škodu zaplatí nakonec pojišťovna, nehmotné škody se většinou nahradit nedají. Co je však ještě horší: Ten, kdo padne na mazaného podvodníka a vykoleduje si trestní oznámení kvůli podezření z přechovávání kradených věcí, bude mít co dělat, aby se od tohoto nařčení očistil.

SeaHelp žádost o poskytnutí informací u KBK

Návod ke koupi lodě, MCS oznámení krádeže, KBK plakát ohledně pátrání

Žádost o poskytnutí informací KBK

SeaHelp-Antrag auf Auskunftsersuchen beim KBK

MCS oznámení krádeže

Diebstahlsmeldung Boot

Návod ke koupi lodě

Merkblatt Bootskauf

KBK plakát ohledně pátrání

Plakat gestohlene Boote

Tipp:

Firma MCS (Marine Claims Service GmbH) provozuje internetovou databázi ukradených člunů a jachet. Na tuto stránku se dostanete prostřednictvím následujícího odkazu: www.stolenboats.info www.stolenboats.info

Spoléhejte se proto na SeaHelp pojištění jachet.

Coby námořní asistenční služba s vedoucím postavením v Evropě nabízíme také pojištění jachet!

Sea-Help Insurance – pojištění pro vaši jachtu, motorovou jachtu nebo člun

bar-insurance-bg

Pojištění SeaHelp

Pojištění lodí

Pro naše členy a zákazníky jsme stále osobně v dosahu.
Pojištění od SeaHelp je v případě potřeby vždy přímo
na místě, klient nemusí do pojišťovny.

Pojištění lodí

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

100% pomoc přímo na místě,
vaše asistenční služba na moři.

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ..... 00800 112 00 112