Záchrana a zásahy

Proč volat SeaHelp při havárii?

Zavolejte nám a využijte našich dlouholetých zkušeností při záchraně lodí a pomoci na moři.

 • Skippeři jsou stále častěji překvapováni silnými bouřemi.
 • Tyto často trvají jen několik minut a přesto jsou škody na jachtách katastrofální a lodě se rozbíjejí.
 • Od svého vzniku v květnu 2005 poskytujeme na chorvatském Jadranu kromě havarijní služby také záchranu lodí a jsme “ADACem na vodě”.
 • Ročně ztroskotá až 150 jachet, protože nedrží kotva nebo selhal motor. Asi 50 potopených jachet v létě roku 2006 bylo vrcholem.
 • Záchranu lodí musí zásadně vždy hradit majitel, ale v případě, že je jachta kryta havarijním pojištěním “mohou” být náklady na záchranu uplatněny u pojišťoven.
 • Chorvatská rybářská nebo potápěčská centra se často nabízejí pro záchranu lodí. Ta však nikdy neručí za škody zbytečně způsobené během záchrany.
 • Četné jachty se během zachraňování potopily a pojišťovna je nezaplatila, protože znalec pojišťovny příčinu havárie nemohl určit.
 • My jsme na škody, které mohou při zachraňování nebo úplné ztrátě předmětu pojištění nastat, pojištěni do výšky až 10 milionů €.
 • Dojde-li během záchrany k porušení nádrže a úniku paliva (škody na životním prostředí) odpovídá za ni zadavatel záchrany, tj. majitel.
 • Ne u nás. Protože jsme pojištěni.

Co mám dělat, když dojde k nehodě?

 • Okamžitě hlásit SeaHelp> nouzové volání
  (SeaHelp okamžitě vyrozumí úřady, SAR, kapitána)
 • SeaHelp dorazí v případě nehody lodi co nejdříve je to možné, aby poskytl pomoc a pomohl zmírnit škody.
  (Zmírnění škody je povinností vlastníka)
 • Vyrozumění pojistitele havarijního pojištění (pokud je havarijně pojištěn)
 • Vyhotovení hlášení havárie pro příslušný přístavní úřad
 • SeaHelp podá závaznou písemnou nabídku.
 • Záchrana jachty pověřenou záchranářskou společností.
 • Místo jachty sdělit znalci pojistitele.

Provádí-li záchranu přímo SeaHelp, vyúčtovává se vždy přímo s pojistitelem.
Od května 2005 jsme provedli všechny záchrany úspěšně bez dodatečných škod. Při problémech s loděmi vsaďte na nás.!

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

100% pomoc přímo na místě,
vaše asistenční služba na moři.

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ..... 00800 112 00 112