Obračun naknade za plovila

Naknade za sva plovila u Hrvatskoj od 2014

Napomena:

  • Ove naknade se primjenjuju na sva plovila / jahte a odnose se na sve zastave (HR, D, A, IT, SAD ……).
  • Naknadu plaćaju plovila duža od 2,5 m ili snage motora već od 5kW.
  • Za plovila koji nisu hrvatske državne pripadnosti, naknada se podmiruje u nadležnim lučkim uredima.
  • Vlasnici plovila hrvatske državne pripadnosti, obračun naknade biti će poslan na kućnu adresu.
  • Boravišna pristojba naplaćuje se zasebno.
  • Izračun je informativne naravi te Sea-Help ne odgovara za eventualne pogreške.
  • Od 02.06.2015, naknada se plaća za kalendarsku godinu. Primjer: pristojbe plaćena 10.05.2017, vrijedi do 31.12.2017.

Važno:

Kod ulaska u Hrvatsku, ostaje obaveza prijave na pomorskom graničnom prijelazu.
Iako je Hrvatska od 01.07.2013 u EEA, još uvijek nije članica šengenskog prostora.

Nije obaveza voditi takozvanu “Crew Listu” međutim savjetujemo na graničnim prijelazima predati jednu sa svim podacima posade na plovilu kako bi se ista potvrdila prilikom ulaska i izlaska iz Hrvatskih voda.

Nakon ulaska se naknada za sigurnost plovidbe mora platiti u najbližoj ispostavi lučke kapetanije.

100% Help
SeaAssistanceService & Yachtinsurance

ADRIATIC SEA ..... 00385 919 112 112
BALEARIC / BALTIC SEA ..... 00800 112 00 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112