Blog

Nova SeaHelp članstva!

Članstvo, Highlights (SeaMagazine), Novosti

SeaHelp je prilagodio i proširio asortiman usluga prema trenutnim potrebama svojih članova. Pored Vlasničke članarine ili STANDARD Pass-a, sada postoje i drugi paketi koji nude više besplatnih usluga – SMART Pass i PREMIUM Pass.

Redizajnu članstva prethodilo je intenzivno istraživanje velikog broja SeaHelpčlanova, kao i statistička procjena poslovanja posljednjih godina. Telefonska podrška zbog poteškoća u komunikaciji i jezičnih barijera, dodatne milje besplatnogteglja, ronjenje zbog zapetog sidra, a u mnogim slučajevima i telefonska podrška za hitne medicinske slučajeve na plovilu bili su na vrhu liste želja članova. Nude se i novosti vezane uz brojne pogodnosti prilikom sklapanja osiguranjaisključivo za članove SeaHelp-a, bez obzira sklapaju li osiguranje od odgovornosti i sveobuhvatno (kasko) osiguranje.

Vlasnička članarina ili STANDARD Pass članstvo uključuje usluge kao i do sada. Međutim, zbog povećanja troškova na nautičkom tržištu cijene članarina su se morale blago povisiti,no to je i prvo povećanje u posljednjih pet godina.

SMART Pass sada uključuje novu besplatnu uslugu teglja Marina-Marina, što znači da se plovilo besplatno tegli ne samo do najbliže marine ili dizalice, već će se na zahtjev članova tegliti i do 30 nautičkih milja dalje. U telefonskoj centrali se može dobiti podrška ukoliko postoje jezične poteškoće u njemačkom-hrvatskom tumačenju i obrnuto.

Za one koji žele igrati na sigurno tu je novi paket usluga pod nazivom PREMIUM Pass koji osim usluga Smart Pass-a uključuje i ronjenje zaglavljenog sidra i telefonsku podršku za hitne medicinske slučajeve. Ova usluga uvedena je prošle godine i pokazala se vrlo učinkovitim, a provodi je ugovoreni parter SeaHelp-a Kirt Styria.

Naravno, sve navedene nove usluge dostupne su svim članovima SeaHelp-a no ukoliko nisu uključene u članstvu obračunavati će se prema aktualnom SeaHelp cjeniku za članove.

CHARTER Pass članstvo SeaHelp-a za sve one koji često unajmljuju plovilo, ostaje nepromjenjeno u obujmu besplatnih usluga, ali ovdje se cijena također morala malo prilagoditi.

Nova članstva SeaHelp-a: Charter Pass, Standard / Vlasnička članarina, Smart Pass i Premium Pass.

Za više informacija:100% Help
SeaAssistanceService & Yachtinsurance

ADRIATIC SEA ..... 00385 919 112 112
BALEARIC / BALTIC SEA ..... 00800 112 00 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112