Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA SEA-HELP

SEAHELP ČLANARINE

Stanje: 01.05.2015

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

[1] Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između SEAHELP-a (u daljnjem tekstu SH) kao organizatora besplatnih članskih pogodnosti pomoći na moru i aktivnih članova (u daljnjem tekstu Član) kao korisnika članskih pogodnosti.
[2] Član SH-a može biti fizička ili pravna osoba bez obzira na prebivalište i državljanstvo, a kod pojedinih vrsta članarina ne mora biti ni vlasnik plovila (opisano u čl.2. Vrste članarina).
[3] SH ugovoreni partneri – su partneri koji sa SH imaju sklopljen ugovor o pružanju usluga pomoći na moru.
[4] Kupac članarine za učlanjenje u SH sustav temeljem kupnje članstva ostvaruje pravo na korištenje definiranih besplatnih i ostalih pogodnosti (opisanih u daljnjem tekstu) isključivo preko SH.
[5] Član SH-a prihvaća u cijelosti odredbe ovih općih uvjeta i daje suglasnost za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka kao i za razmjenu istih s ugovornim partnerima ako je to potrebno radi nesmetanog obavljanja poslova SH-a i njegovih ugovornih partnera.
[6] Trajanje članarine (članak 5) te besplatne pogodnosti opisane u članku 3 ovih Općih uvjeta poslovanja raspoložive su budućem članu isključivo ako su vezane uz plovilo za koje je zatraženo članstvo u prijavnici bez obzira tko upravlja plovilom.
[7] SH pruža usluge pomoći na moru od listopada do travnja 08:00-16:00 sati, a ostale mjesece 24 sata. Sve usluge pružaju se isključivo izvan područja marina i luka.
[8] SH plovila nastojati će stići na mjesto intervencije u roku od dva sata od primljenog poziva. U slučaju više istovremenih intervencija prednost imaju viši prioriteti (ozljede, potonuće i sl.).
[9] Ne postoji obveza nadoknade troškova po bilo kojoj osnovi, ukoliko član SH koristi usluge izvan mreže SH ugovornih partnera. SH ne odgovara za štete nastale tijekom pružanja usluge.

VRSTE ČLANARINA

Članak 2.

[1] Ovisno o vrsti članarine korisnici SH-a dobivaju paket besplatnih usluga pomoći na moru.
Vrste članarina:
§ 1 VLASNIČKA ČLANARINA – „Plovilo je član.“ Članarina vrijedi 12mjeseci od dana sklapanja članstva i nije prenosiva. Besplatne usluge opisane su u Članku 3.
§ 2 SKIPER ČLANARINA – „Osoba je član.“ Članarina vrijedi 12mjeseci od dana sklapanja članstva. Namijenjena je vlasnicima plovila koji osim svojeg plovila koriste i druga plovila za sport i razonodu, ne odnosi se na skipere koji se profesionalno bave čarter djelatnošću. Članarina se odnosi na plovilo i osobu. Besplatne usluge opisane su u Članku 3, uz napomenu da se skiper članarina obračunava po principu cijene vlasničkih članarina prema dužini plovila uz nadoplatu za Skiper članarinu prema aktualnom cjeniku.
§ 3 MARINAPASS ČLANARINA – „Plovilo je član.“ Članarina vrijedi 12 mjeseci od dana sklapanja članstva i nije prenosiva. Besplatne usluge opisane su u Članku 3, uz napomenu da se navedene usluge pružaju u krugu od 5 nautičkih milja od matične marine (marine ugovornog partnera u kojoj je plovilo na godišnjem vezu) te isključivo jednom godišnje, odnosno neku od navedenih besplatnih usluga može se koristiti jednom godišnje.
§ 4 ČARTER ČLANARINA – „Čarter plovilo je član.“ Namijenjena je skiperima na rekreativnim plovilima za iznajmljivanje za čarter obilaske u trajanju do dva tjedna, odnosno vrijedi 14 dana te samo za plovilo za koje se član registrirao kao skiper.
§ 5 DOPLATAK ZA SREDOZEMNO MORE – obračunava se za plovila čiji je stalni vez (matična marina) Španjolska, Francuska i Italija (s izuzetkom talijanske obale Jadranskog mora). Ovaj doplatak se također neće obračunavati za cijelo Jadransko more (talijanska, slovenska i hrvatska obala te za Crnu goru). Razlog obračunavanja doplatka za Sredozemno more su znatno viši operativni troškovi u navedenim zemljama (vez, troškovi usluga, troškovi osoblja, …).

BESPLATNE USLUGE

Članak 3.

[1] DOLAZAK do plovila člana, ovisno o vrsti članarine.
[2] TEGALJ – organizacija tegljenja plovila koje je ostalo bez vlastitog pogona* do najbliže marine/luke u kojoj je moguće otkloniti kvar.
*Bez vlastitog pogona podrazumijeva da je zbog kvara na pogonskom uređaju nemoguće upravljanje plovilom, te da je plovilo potpuno onesposobljeno za nastavak plovidbe. Kod plovila sa više pogonskih uređaja ne smatra se da je plovilo bez vlastitog pogona ako je samo jedno u kvaru.
[3] DOSTAVA REZERVNIH DIJELOVA – Nabavka potrebnog rezervnog dijela te dostava. Odnosi se na dijelove neophodne za plovidbu (dijelovi se dodatno plaćaju).
[4] POMOĆ PRI POKRETANJU MOTORA – Jump start podrazumijeva pomoć pri pokretanju pogonskog uređaja električnim kablovima i vanjskim izvorom napajanja na mjestu havarije.
[5] DOSTAVA GORIVA – cijena goriva nije uključena u člansku uslugu već se obračunava. Dostava goriva se ne odnosi na pomoćna plovila.
[6] ODSUKAVANJE U SLUČAJU LAGANOG NASUKANJA – u slučaju kada plovilo nije izvan površine mora više od 10cm nego kada je u plovnom stanju te je nakon odsukavanja u plovnom stanju i sposobno nastaviti plovidbu na vlastiti pogon, svi drugi slučajevi nasukanja klasificiraju se kao spašavanje i nisu uključeni u besplatne članske usluge (vidi Spašavanje).
[7] PRIJEVOZ OSOBA – jednom godišnje.
[8] OSLOBAĐANJE PROPELA OD KONOPA – isključivo van područja marina i luka.
*** Korisnici MarinaPass članarine gore navedene usluge mogu iskoristiti jednom godišnje uz područno ograničenje od 5 nautičkih milja od matične marine. Ukoliko se plovilo nalazi izvan kruga od 5 nm od matične marine usluga će biti obračunata prema važećem cjeniku SH uz 50% popusta. Svi članovi koji posjeduju MarinaPass članarinu imaju mogućnost nadoplate članarine do pune vlasničke članarine.

PROMJENA VLASNIŠTVA

Članak 4.

[1] Ukoliko tijekom trajanja SH članstva dođe do promjene vlasnika plovila, uz odobrenje SH-a, članarina se može prenijeti na novog vlasnika kao i na novo plovilo uz nadoplatu razlike iznosa ukoliko se radi o većem plovilu.

PRUŽANJE POMOĆI I KORIŠTENJE BESPLATNIH POGODNOSTI

Članak 5.

[1] SH nije služba Traganje i Spašavanje niti služba 112 već asistencija na moru koja funkcionira na komercijalnim osnovama. U slučaju poziva u pogibelji SH će odmah obavijestiti Traganje i Spašavanje te ostale nadležne službe i postupiti prema uputama istih.
[2] Način korištenja besplatnih pogodnosti – U slučaju havarije, odnosno kvara na plovilu koji uzrokuje nemogućnost daljnje plovidbe, član će nazvati kontaktni centar za pružanje asistencije na moru i dati slijedeće podatke: članski broj i/ili ime nositelja članarine, broj mobitela, ime plovila, tip plovila, točnu GPS poziciju plovila, opisati kvar, da li je vezan ili pluta, te sve podatke koje od njega bude zatražio operater kontaktnog centra. Potom dežurni operater procjenjuje koju je vrstu usluge potrebno pružiti te upućuje najbliže interventno plovilo na mjesto havarije.
[3] Alternativna pomoć – Ukoliko kapetan interventnog plovila koji pruža pomoć procijeni da je umjesto teglja dovoljna i pomoć pri pokretanju, usluga dostave goriva, oslobađanje od konopa (bez ronjenja) ili drugačija pomoć na mjestu havarije kako bi se plovilo osposobilo za daljnju plovidbu, onda su ove usluge također besplatne. Član će partneru koji pruža pomoć posebno platiti materijal (rezervni dijelovi, gorivo…), ronjenje ili druge usluge koje nisu uključene u besplatne usluge članarine (sukladno Sea-Help cjeniku).
[4] Naplata usluga – Ukoliko je za daljnju nesmetanu plovidbu potrebno odraditi radnje koje nisu pokrivene besplatnim uslugama uključenih u članarinu, član će o tome biti pravovremeno obaviješten te će za odrađenu uslugu biti ispostavljen račun kojeg će član podmiriti na licu mjesta. Ako nakon teglja u prvu/najbližu luku u istoj nije moguće otkloniti kvar, član ima mogućnost iskoristiti uslugu teglja do slijedeće lokacije gdje je moguće otkloniti kvar, vlastite marine kao i uslugu teglja marina – marina. Ove usluge ovise o vremenu trajanja i duljini teglja te se naplaćuju prema važećem cjeniku SH-a.
[5] Vremenski uvjeti – U slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta (brzina vjetra veća od 27 čvorova i uzburkanog mora stupnja 5) Sea-Help zadržava pravo neizvođenja intervencije, kasnijeg izvođenja intervencije ili alarmiranja nadležnih državnih organa. Ukoliko brzina vjetra prelazi 27 čvorova pomoć će, ukoliko postoji prijetnja gubitka plovila, biti obračunata kao spašavanje. SH će u takvim situacijama obavijestiti nadležne organe i postupiti po njihovim uputama.
[6] Početak i prestanak obveze SH-a – Obveza pružanja besplatnih usluga i pogodnosti počinje nakon isteka drugog dana koji je u prijavnici naveden kao početak važenja članarine, ako je do tog dana plaćen puni iznos članarine, odnosno po isteku drugog dana od dana uplate punog iznosa članarine. Obveze SH-a prestaje nakon isteka 365-tog dana od dana početka važenja članarine. Članarina se automatski produžuje ukoliko ista nije raskinuta pismenim putem 60 dana prije isteka valjanosti.
[7] Članska iskaznica – SH će po primitku uplate na adresu člana poslati račun te važeću člansku iskaznicu koja omogućava lakšu identifikaciju člana, a na temelju koje će član kod ugovorenih partnera SH-a ostvarivati i dodatne pogodnosti. U slučaju raskida ugovora član je dužan člansku iskaznicu vratiti na adresu SH, odnosno partnera od kojeg je istu primio.
[8] Odgovornost – Tijekom pružanja asistencije SH ne preuzima odgovornost za osobe i stvari na plovilu već je za njih odgovoran skiper ili član posade zatečen na plovilu.
[9] SH član je dužan poštivati uvjete poslovanja SH-a i postupati prema uputama SH operatera sve do dolaska interventnog plovila na mjesto intervencije.
[10] Spašavanje – nije besplatna ugovorna usluga pružanja pomoći. Naknada ovisi o težini situacije. Sva su prava zadržana u slučaju nužde. SH zadržava pravo interveniranja prema stupnju hitnoće. SH ne odgovara u slučaju gubitka plovila pri odrađivanju spašavanja. U hitnim situacijama, posebice u slučaju prijeteće ili nastale ozljede osoba, skiper plovila člana u svakom je slučaju dužan sam alarmirati nadležne državne organe. Ova obveza se ne može prebaciti na tvrtku SH.
[11] Upotreba dva interventna plovila – Ukoliko je zbog težine situacije potrebna upotreba dva interventna plovila, onda se ona naplaćuje sukladno SH cjeniku.
[12] Povratni kvarovi s istim uzrokom – Unutar jednog ugovornog razdoblja će povratni kvarovi (pokvareni akumulator, pomoć pri pokretanju…) biti uklonjeni samo 3 puta besplatno.
[13] Promjene na plovilu – Član je obvezan tvrtku Sea-Help obavijestiti o svim promjenama na plovilu.
[14] SH mreža ugovorenih partnera će za svaku intervenciju, za koju ocjeni potrebnom, sastaviti obrazac o izvršenoj intervenciji koju SH član treba potpisati na licu mjesta.
[15] EZ – Matično područje – odnosi se na interventnu regiju prema matičnom vezu.

PRIVOLA

Članak 6.

[1] Potpisom pristupnice ili online prijavom član daje privolu da njegove osobne podatke SH smije koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo daljnje obrađivanje, a sa svrhom ostvarenja članskih prava i pogodnosti, vođenja izlaznih računa te u marketinške svrhe. SH se obvezuje osobne podatke radnika obrađivati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

IZMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA I CJENIKA

Članak 7.

[1] SeaHelp zadržava pravo izmjene postojećih odnosno izrade novih općih uvjeta poslovanja te cjenika. O svim novim ili izmijenjenim općim uvjetima poslovanja ili promjeni cijena članovi će biti obavješteni pismenim putem. Smatrati će se da je član prihvatio nove ili izmijenjene opće uvjete poslovanja odnosno izmjene cjenika ukoliko se unutar 60 dana od dana zaprimanja spomenute pismene obavijesti nije izjasnio suprotno.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

[1] Temeljem Zakona o zaštiti potrošača član ima pravo prigovora na kvalitetu pruženih usluga koje može podnijeti pismenim putem na adresu pružatelja usluge u roku od 7 (sedam) dana od dana pružanja usluge.
[2] U slučaju spora koji mogu proizaći iz općih uvjeta za SH članstvo nadležan je sud mjesta registracije tvrtke SeaHelp GmbH.
[3] Ovi opći uvjeti SH članstva počinju se primjenjivati od 18.03.2015.

100% Help
SeaAssistanceService & Yachtinsurance

ADRIATIC SEA ..... 00385 919 112 112
BALEARIC / BALTIC SEA ..... 00800 112 00 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112