Blog

Plovila pod hrvatskom zastavom: Brisanje plovila do kraja godine

Adria, Highlights (SeaMagazine), Hrvatska, Novosti, Top Novosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na svojim je službenim stranicama objavilo nove odredbe koje se odnose na upis pomorski objekata, a sve u cilju usklađivanja podataka o istima. Na slijedećoj poveznici i ispod ovog teksta nalazi se lista popis imena ili oznaka svih pomorskih objekata čiji podaci nisu potpuni.

Vlasnici su dužni do 31.prosinca 2019. predati zahtjev o usklađivanju u ispostavama lučkih kapetanija, a ukoliko to ne učine, smatrat će se da je pomorski objekt propao te će se po službenoj dužnosti obrisati. Prilikom ponovnog upisa, plovilo će morati proći proceduru ponovnog upisa.

Nakon stupanja na snagu Pomorskog zakonika na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mmpi.gov.hr/more-86/propisi-99/a-pomorstvo/20603), objavljen je popis imena i/ili oznaka svih pomorskih objekata upisanih u postojeće upisnike odnosno očevidnike čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Pomorskog zakonika s opisom neusklađenosti.

Također Lučke kapetanije mogu i same brisati jahte i brodice iz očevidnika ukoliko se ustanovi ne plaćanje naknada za sigurnost plovidbe dvije godine uzastopno.
Ukoliko vlasnik podnese zahtjev za upis tako brisanog pomorskog objekta mora proći procedure ponovnog upisa.

Propisana je i mogućnost ažuriranja podataka o upisanom vlasniku, brodaru, kompaniji, korisniku jahte ili korisniku brodice.
Ukoliko spomenutim vlasnicima nedostaje osobni identifikacijski broj te ukoliko ga ne dostave do 31. prosinca 2019. izvršit će se brisanje po službenoj dužnosti plovila iz službenih upisnika i očevidnika lučkih kapetanija i ispostava. Osobni identifikacijski broj se može dostaviti i na E-Mail, međutim za izmjenu ostalih podataka (adrese, pismoprimca …) potrebno je predati službeni Zahtjev u nadležnoj kapetaniji ili ispostavi.

U nastavku se nalazi tabela(»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.) s opisom neusklađenosti gdje se nalaze pomorski objekti razvrstani po lučkim kapetanijama kojima nedostaje OIB ili su nepotpuni podaci:

Brodovi s neusklađenim podacima (.xlsx)
Kopija Brodice bez obveznih podataka (.xlsx)

Ukoliko se Vaše plovilo nalazi na listi, a niste sigurni što nedostaje možete kontaktirati najbližu lučku ispostavu u kojoj je Vaše plovilo i registrirano.100% Help
SeaAssistanceService & Yachtinsurance

ADRIATIC SEA ..... 00385 919 112 112
BALEARIC / BALTIC SEA ..... 00800 112 00 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112