Blog

Ponavljanje je majka znanja
SeaHelp redovni godišnji trening

Adria, Highlights (SeaMagazine), Njemačka, Novosti, Sajmovi

Ponavljanje je majka znanja – stara je latinska mudrost koja vrijedi za sve, pa tako i za posade naših plovila. Kako bi se stečeno znanje utvrdilo te prenijelo novim članovima posada, menadžer za SeaHelp na Jadranu Marko Orlić, svako proljeće organizira skiper trening. I tek kad je gradivo utvrđeno i svaki, pa i najmanji manevar je ponovljen, „Žuti anđeli“ mogu krenuti u novu sezonu spašavanja.

Manevar bočnog teglja plovila u luku jedna je od najzahtjevnijih operacija koju naša interventna plovila izvode, a za koju je zaista potrebno dugogodišnje iskustvo i kontinuirano vježbanje. Iskusna posada mora uzeti u obzir sve čimbenike koji utječu na uspješni tegalj kao što su: težina i vrsta tegljenog plovila, oblik kobilice, strujanja, brzina i smjer vjetra, visina valova, a sve kako bi se pružila stručna pomoć i plovilo bilo na sigurnom.

Kako bi svako spašavanje plovila bilo izvedeno bez daljnjih posljedica, prethodno je potrebno uvježbati mnoštvo radnji kojima posada mora ovladati: uporaba crpki za vodu, pokretanje motora, zatvaranje pukotine ili rupe na koritu tegljenog plovila. Kada dođe do nasukanja, sve se mora odvijati jako brzo jer ponekad minute odlučuju o ishodu. Stoga je čak i za „stare morske vukove“ iz SeaHelp-a godišnji trening prije početka ljeta od velike važnosti.

Tri dana provedena vježbajući u Puntarskoj  dragi opet su se pokazala dobro uloženim vremenom. Posade SeaHelp-a koje su zbog skiper treninga stigle u Punat iz Njemačke, Austrije, Italije i Španjolske, mogu se obogaćeni novim saznanjima i iskustvima, zadovoljni vratiti svojim bazama. Nova sezona 2018. može početi !

 100% Help
SeaAssistanceService & Yachtinsurance

ADRIATIC SEA ..... 00385 919 112 112
BALEARIC / BALTIC SEA ..... 00800 112 00 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112

DOWNLOAD

100% Pomoć / Podrška na moru & Osiguranje plovila

HELPLINE 24h

REGIJA CENTAR ..... 00385 919 112 112
REGIJA - SJEVER / JUG ....... 00800 112 00 112