Felhasználási Feltételek

A SEA-HELP TAGSÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI

Állapot: 01.05.2015

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikkely

Ezen Általános Szerződési Feltételek érvényesek az összes szerződéses kapcsolatra a SEAHELP (továbbiakban SH) és az aktív tagok (továbbiakban: Tag), valamint minden más szerződött partner között. Más szerződési feltételek nem érvényesek.

Tag lehet minden természetes vagy jogi személy, lakóhelyétől, állampolgárságától vagy székhelyétől függetlenül.

A SH szolgáltatói partnerei olyan partnerek, akik szolgáltatási szerződést kötöttek a SH-pel.

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

2. cikkely

A Tag tagsági díjának megfizetésével használati jogot szerez a díjmentes szolgáltatásokra, valamint a választott tagsági típustól függően részesül a további meghatározott előnyökből. A szolgáltatások igénybe vétele kizárólag a SH által lefedett, honlapon feltüntetett bevetési területeken lehetséges.

A SH díjmentes szolgáltatásai kizárólag a tagság fennállásának időtartama alatt (lásd 5. pont) állnak a Tag rendelkezésre. SH a szolgáltatásokat naptól és időponttól függetlenül végzi. Kivétel ez alól az október-április közti időszak, amikor a SH csak 08:00-16:00 óráig szolgáltat.SH a szolgáltatásait kizárólag a kikötői vizeken kívül végzi. SH törekszik arra, hogy a baleseti bejelentés beérkezését követően két órán belül a baleset helyszínére érjen. Több egyidejű intervenció esetén a szolgáltatások teljesítésére prioritás, illetve SH által becsült fontosság alapján (sérülés, süllyedés, stb. elsőbbséget élvez) kerül sor.

 

TAGSÁG TÍPUSOK:

3. cikkely

A tagság típusától függően a Tag különböző ingyenes segítségnyújtási szolgáltatásokat kap a tengeren.

Tagság típusok:

§ 1 TULAJDONOSI TAGSÁG – A tagság a Tag hajójára vonatkozik. A tagság ideje 12 hónap, amely a szerződéskötés napján kezdődik, és az 5. pontot is figyelembe véve nem átruházható. A díjmentes szolgáltatások a 4. pontban vannak meghatározva.

§ 2 SKIPPER TAGSÁG – A tagság a személyre vonatkozik. A tagság ideje 12 hónap, amely a szerződéskötés napján kezdődik, és az 5. pontot is figyelembe véve nem átruházható. Ez a tagság olyan hajótulajdonosok számára kedvező, akik a sajátjukon kívül más hajókat is használnak. SH nem nyújt szolgáltatásokat üzletszerű tevékenységet folytató skipperek számára. A díjmentes szolgáltatások a 4. pontban vannak meghatározva. A SH felárat számol fel a Skipper tagsághoz az érvényben lévő SH árlista alapján.

§ 3 MARINA-TAGSÁG – A tagság a Tag hajójára vonatkozik. A tagság ideje 12 hónap, amely a szerződéskötés napján kezdődik, és az 5. pontot is figyelembe véve nem átruházható. A díjmentes szolgáltatások a 4. pontban vannak meghatározva. A SH a hajó hazai kikötőjének 5 tengeri mérföldes körzetében nyújtja szolgáltatásait (a hajó szokásos kikötőhelye). A 4. pont szerint a Tag minden szolgáltatást évente csak egyszer vehet igénybe. Amennyiben a hajó kikötőjének ötmérföldes zónáján kívül található, a szolgáltatás az aktuális SH díjszabás 50%-kal csökkentett árán kerül felszámolásra. A tagság felár fizetése ellenében átváltható tulajdonosi tagságra. Ilyenkor a tulajdonosi tagság szolgáltatások az átváltástól számított 48 óra elmúltával vehetők igénybe.

§ 4. CHARTER-TAGSÁG – A tagság charter hajóra vonatkozik. Ez a tagság olyan skipperek számára előnyös, akik maximum két hetes időtartamban szabadidős hajókat bérelnek. A SH csak 14 napon belül, és csak a bérelt hajóra vállalja szolgáltatásait. A bérlés időszakát és a bérelt hajót egyidejűleg be kell jelenteni a SH-hez.

§ 5. FÖLDKÖZI-TENGERI FELÁR – a FÖLDKÖZI-TENGERI FELÁR-at olyan hajókra/jachtokra számítjuk fel, amelyek hosszútávú kikötője Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban (kivéve olasz Adria) van. Nem számolunk fel felárat az Adria teljes területén (olasz Adria, Szlovénia, Horvátország és Montenegró). A földközi-tengeri felár oka a jelentősen magasabb üzemeltetési költségek (kikötőhely, szolgáltatási költségek, személyzeti költségek, …) a felsorolt országokban.

 

DÍJMENTES SZOLGÁLTATÁSOK

4. cikkely

A következő szolgáltatások, ezen ÁSZF más meghatározásainak sérelme nélkül díjmentesek a Tag számára a tagság típusának megfelelően:
§ 1 KISZÁLLÁS–   A SH bevetési hajójának kiszállása a Tag hajójához. Ez független a tagság típusától a 3. pontnak megfelelően.

§ 2 VONTATÁS – Vontatási munkálatok szervezése ill. elvégzése a legközelebbi olyan marinába/kikötőbe, ahol lehetséges a saját meghajtás nélküli hajó javítása. A „saját meghajtás nélküli hajó” fogalma alatt azt értjük, hogy a meghajtórendszer meghibásodása miatt lehetetlen a hajó irányítása, és a hajó alkalmatlan a további tengeri hajózásra. Ez nem áll fenn, ha egy több meghajtó egységgel rendelkező hajónak csak egy meghajtó egysége hibásodik meg.

§ 3 PÓTALKATRÉSZ SZÁLLÍTÁS– A szükséges pótalkatrészek beszerzése, valamint azok leszállítása, amennyiben azok a Tag továbbhajózásához szükségesek (az alkatrészeket a SH kiszámlázza).

§ 4 SEGÉDAKKUMULÁTOROS INDÍTÁS -(bikázás) – A meghajtórendszer elektromos indítása alatt a baleset helyszínén elektromos kábel és külső áramforrás segítségével történő indítást értjük, amennyiben a hajó saját indító rendszere meghibásodott.

§ 5 ÜZEMANYAG-SZÁLLÍTÁS – Üzemanyag szállítása, amennyiben üzemanyaghiány miatt a Tag továbbhajózása Tag hajójával nem lehetséges. Ez nem érvényes kísérő vagy tender hajókra. Az üzemanyag árát az aktuális piaci árnak megfelelően számítjuk fel.

§ 6 KIVONTATÁS ENYHE MEGFENEKLÉSNÉL – Hajó kivontatása, amely normál úszóhelyzetéhez képest max. 10 cm-rel emelkedik ki magasabbra a vízből, és kivontatás után folytatni tudja útját a tengeren. Az 5. pont értelmében minden más eset mentésnek számít, és nem tartozik a díjmentes tagi szolgáltatások közé.

§ 7 SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS– Személyek szállítása Ezt a szolgáltatást a SH tagonként és évente egyszer biztosítja.

§ 8 KÖTÉL ELTÁVOLÍTÁSA A HAJÓCSAVARRÓL – Rátekeredett kötél eltávolítása a hajó meghajtó egység propelleréről.

A tagsági viszony során csak háromszor hárítunk el ismétlődő hibát (elromlott akkumulátorok, motorindítás, …) díjmentesen.

 

DÍJKÖTELES SZOLGÁLTTAÁSOK

5. cikkely

Amennyiben olyan szolgáltatások, munkák elvégzésére van szükség a hajózás folytatásához, amelyek a mindenkori tagság értelmében nem térítésmentesek, a SH kiszámlázza azokat a Tag részére. Az ilyen munkák kivitelezése előtt a Tagot tájékoztatjuk a költségekről. Ezen munkálatokat a Tag a helyszínen kifizeti. Amennyiben a bevontatási munkák után a legközelebbi kikötőben a szükséges javítást nem tudják elvégezni, lehetőség van arra, hogy a hajót térítéskötelesen a következő műhelybe szállítsuk (a SH díjszabásának megfelelően, 50% kedvezménnyel). A SH az érvényben lévő díjszabása alapján felszámolja azokat a szükséges anyagokat (pótalkatrészek, üzemanyag, stb.), búvárbevetéseket és egyéb szolgáltatásokat, amelyek a mindenkori tagsági viszonynak megfelelően díjkötelesek.

Amennyiben a 4. cikkel 6. § szerint nem enyhe megfeneklésről van szó, a SH díjköteles mentést is el tud végezni. A díjazás szituációtól függően, tekintettel a vészhelyzetre, előre kiszámításra kerül. A SH fenntartja magának a jogot, hogy több bevetést sürgős jellege alapján intézzen el. A SH nem felelős a hajó mentés során történő elveszítéséért vagy elsüllyedéséért. Vészhelyzet esetén, különösen ha személyi sérülés veszélye áll fenn, vagy az be is következett, a Tag hajójának vezetője mindenképp köteles az illetékes állami hatóságokat riasztani. Ez a kötelezettség nem hárítható át a SH-re.

Amennyiben egy szolgáltatás sikeres kivitelezéséhez szükséges egy második bevetési hajó, ez a bevetés a SH árlistájának megfelelően kerül felszámításra.

TULAJDONOSVÁLTÁS

6. cikkely

[1] Amennyiben a tagság ideje alatt valamely Tag hajójának tulajdonosváltása következik be a 3. cikkely 1.§ és 3.§ szerint, a SH hozzájárulásának feltételével a tagság átruházható az új tulajdonosra, vagy egy lehetséges felár megfizetésének feltételével átvihető egy új hajóra.

 

SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE

7. cikkely

A SH tengerészeti segélyszolgálat, amely hagyományos alapon működik. Segélyhívás beérkezése esetén a SH azonnal értesíti a Kereső- és Mentőszolgálatot, valamint az illetékes állami szerveket, és szükség esetén követi azok utasításait.

Baleset esetén, illetve ha egy Tag hajója úgy megsérül, hogy lehetetlenné teszi a további hajózást, a Tagnak lehetősége van arra, hogy felvegye a kapcsolatot a SH-pel a SH bevetési központon keresztül. A kapcsolatfelvételnél a következő adatokat kell megadni: Tagsági szám és/vagy a Tag neve, mobilszám, hajó neve, hajó típusa, pontos GPS pozíció, hiba leírása, jelenlegi helyzet (sodródás a nyílt tengeren, lehorgonyozva, stb.) valamint minden más információ, amelyet a SH bevetési központ operátora kér. Baleset bejelentésnél a szükséges szolgáltatás elbírálása és megítélése a SH bevetési központ operátora, ill. a kiküldött SH bevetési hajó kapitánya által történik.

A SH Tag köteles a bevetési hajó baleset helyszínére érkezéséig a SH operátor utasításai szerint, érkezés után pedig a SH bevetési hajó kapitányának utasításai szerint cselekedni.

A SH fenntartja magának a jogot, hogy extrém időjárási viszonyok között (27 csomó szélerősség fölött, erős hullámzásnál – hullámmagasság 6m-ig) nem végez szolgáltatást, vagy azokat halasztva teljesíti. 27 csomó feletti szélerősségnél, ha a hajó teljes elvesztése fenyeget, a segítségnyújtás díjkötelesen, mentésként kerül felszámításra.

A díjmentes szolgáltatások igénybe vételének lehetősége a tagsági jelentkezéskor megadott dátum utáni második nap végén kezdődik, amennyiben addigra a teljes tagsági díj befizetésre került, illetve a SH-nek a teljes tagsági díj megfizetése utáni második nap végén. A SH szolgáltatások igénybe vételének lehetősége a tagsági jelentkezés dátumától számított 365 nap elteltével megszűnik. A tagság automatikusan meghosszabbodik, ha a Tag 60 nappal az érvényességi idő előtt írásban nem mondja fel azt.

 

SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

8. cikkely

A SH szolgáltatás nyújtása közben semminemű felelősséget nem vállal a fedélzeten található személyekért és tárgyakért, hiszen ezekért a kapitány vagy a legénység valamely tagja a felelős.

A SH nem vállal felelősséget a saját vagy szolgáltató partnerei által végzett szolgáltatásokból eredő károkért.

A SH a fizetés beérkezése után megküldi a Tagnak a számlát és egy érvényes tagsági igazolványt, amely megkönnyíti a Tag azonosítását, és ami alapján a Tag igénybe veheti a SH szerződött partnereinél a kedvezményeket. A tagsági viszony felmondása után a Tag köteles a tagsági igazolványt a SH címére, illetve azon szerződött partner címére elküldeni, aki kiadta számára a tagsági igazolványt.

A Tag köteles minden jelentős, hajót érintő változást (motor, meghajtás, stb.) a SH-nek bejelenteni.

A SH szolgáltató partnerei szükség esetén minden elvégzett szolgáltatás/intervenció esetén készítenek egy űrlapot az elvégzett szolgáltatásról/intervencióról, amelyet a Tagnak ellenőrzés után a helyszínen alá kell írnia.

A Tag engedélyezi a SH számára adatainak felvételét, feldolgozását, használatát és továbbadását, amennyiben ez a SH vagy a SH partnereinek gördülékeny szolgáltatásnyújtásához szükségesnek mutatkozik (a szükségességet a SH vizsgálja meg).

 

VÁLTOZTATÁS – ÁSZF és árváltoztatás

9. cikkely

Az SH fenntartja magának a jogot, hogy meglévő Tagjaival megállapodjon az új vagy a megváltozott ÁSZF-ről vagy az árváltoztatásokról. Az új vagy a megváltozott ÁSZF-ről vagy az árváltoztatásokról minden Tagot írásban értesítünk. Az új vagy a megváltozott ÁSZF-et vagy az árváltoztatást elfogadottnak tekintjük, ha a Tag a fent leírt írásos közlemény kézhezvétele után 60 napon belül nem tesz ellenvetést annak hatálya ellen.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikkely

A SH Tagok ezen Általános Szerződési Feltételekből származó jogvitái esetén a tárgyat és helyszínt tekintve az Ebensee-i bíróság az illetékes.

A SH és a Tag közötti szerződéses kapcsolatra az osztrák jog érvényes, figyelembe véve az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó, és a külföldi jogra hivatkozó jogokat is.

 

Segítségnyújtási szolgáltatási szerződés

A Sea-Help segítségnyújtási szolgáltatásra bejelentkezés aláírásával és a nyomtatvány Sea-Help-hez beérkezésével a következőkben rögzített segítségnyújtási szolgáltatási szerződés rendelkezései megkötöttnek tekintendők (szerződéskötés). A Sea-Help GmbH – röviden Sea-Help – összes szerződéses partnere – röviden Tag -, aki az adott éves díjat befizették, segítségnyújtási igazolványuk bemutatásával jogosultak a segítségnyújtási szolgáltatási szerződés teljesítéseit díjmentesen igénybe venni, ill. ha ezek túlmutatnak a segítségnyújtási szolgáltatási szerződés teljesítésein, úgy a mindenkori Sea-Help által bevont segítségnyújtási szolgáltató partnertől igénybe venni. A segítségnyújtási szolgáltatási szerződés teljesítései (októbertől áprilisig 8.00 – 16.00 óráig, a többi hónapban 24 órában) a következők.

 

Segítségnyújtás

Ha egy Tag kéri, bevetési hajót küldünk ki, melynek során a SeaHelp bevetési területe a teljes vízre kiterjed (lásd bevetési terület), kivéve a jachtkikötők és kikötők vízterületeit. A segítségnyújtási szolgáltató partner igyekszik 2 órán belül kiérni a bevetési helyszínre. A segítségnyújtási szolgáltatási szerződés teljesítései díjmentes segítségnyújtások (levontatás …) a Sea-Help bevetési területen belül. Ennek során a Tag hajóját díjmentesen elvontatjuk a legközelebbi, ill. javításra alkalmas kikötőbe, ill. műhelybe; amennyiben ebben nem tudják elvégezni a javítást, úgy a Tagnak lehetősége van az időtől, távolságtól, költségektől függően (jachtkikötő-jachtkikötő hazai területen (AOR) 1,75 € per hajóhossz méter és mérföld), (hazai területen (AOR) kívüli jachtkikötő-jachtkikötő között 3,50 € per hajóhossz méter és mérföld) vontatási szolgáltatást igénybe venni. Más kikötőbe történő vontatás az időbeli lehetőségeket figyelembe véve díjkötelesen lehetséges.

 

Alternatív segítségnyújtás

Amennyiben a segítségnyújtási szolgáltató partner kapitányának becslése szerint lehetőség van a vontatási szolgáltatás helyett bikázással, üzemanyag szolgáltatással vagy hajócsavar kiszabadításával (merülés nélkül) vagy egyéb helyszíni segítségnyújtással a hajót ismét használható állapotba hozni, és így helyszíni segítségnyújtást végezni, úgy ezen teljesítések szintén díjmentesek. Az anyagfelhasználás (alkatrészek, üzemanyag, …), merülés vagy egyéb speciális teljesítések a Tag által a segítségnyújtási szolgáltató partner részére külön megtérítendők (Sea-Help tag árjegyzék szerint).

 

Levontatás megfeneklés esetén

A levontatás kisebb megfeneklés esetén díjmentes. Kisebb megfeneklés alatt az az eset értendő, ha a hajó a szokásosnál 10 cm-nél többel nem áll ki jobban a vízből és a levontatás után ismét menetkész állapotban van. Az összes többi megfeneklés a mentés kategóriába tartozik és a segítségnyújtási szolgáltatási szerződés ezekre nem terjed ki (lásd a mentéseket).

 

Mentések

A mentések nem költségmentes segítségnyújtási szolgáltatási szerződéses teljesítések. A díj a helyzet súlyosságától függően alakul. Fenntartva a vészhelyzeti eseteket. A Sea-Help segítségnyújtási szolgáltatási teljesítések nem vészhelyzeti teljesítések. A Sea-Help fenntartja magának a jogot, hogy több bevetést sürgős jellege alapján intézzen el. Vészhelyzet esetén, különösen ha személyi sérülés veszélye áll fenn, vagy az be is következett, a Tag hajójának vezetője mindenképp köteles az illetékes állami hatóságokat riasztani. Ez a kötelezettség nem hárítható át a Sea Helpre.

 

Tag prioritás

A Tagokat érintő bevetések előnyt élveznek a nem tagokat érintő bevetésekkel szemben.

 

Rossz időjárás

A Sea-Help fenntartja magának a jogot, hogy extrém időjárási viszonyok között (27 csomó szélerősség fölött, erős hullámzásnál – hullámmagasság 5m-ig) nem végez szolgáltatást, vagy azokat halasztva teljesíti, vagy riadóztatja a parti őrséget. 27 csomó feletti szélerősségnél, ha a jacht teljes elvesztése fenyeget, a segítségnyújtás díjkötelesen, mentésként kerül felszámításra.

 

Második hajó bevetése

Amennyiben a helyzet súlyossága miatt második hajó bevetése válik szükségessé, úgy a második hajó bevetése az árjegyzék alapján díjköteles.

 

Ismétlődő, azonos okra visszavezethető károk/sérülések

Egy adott szerződéses periódus alatt (a szerződés startjától számított 1 év) csak háromszor hárítunk el ismétlődő hibát (elromlott akkumulátorok, motorindítás, …) díjmentesen.

 

Felelősség

A Sea-Help nem vállal felelősséget és szavatosságot a hajóra és a legénységre, a bevetés időpontjában egy felelős személynek (skipper, legénységi tag) kell a hajón tartózkodnia.

 

A tag hajó változása

A Tag köteles a Sea-Help-et haladéktalanul tájékoztatni a hajón bekövetkezett mindennemű változásról.

 

Segítségnyújtási szolgáltatási szerződés érvényessége

A segítségnyújtási szolgáltatási szerződés teljesítései a mindenkori éves díj beérkezését követően vehetők igénybe. Egy nem tagnál történő bevetés során vagy előtte 24 órával történő szerződéskötés nem jogosít a partner segítségnyújtási szolgáltatási szerződés szolgáltatásainak költségmentes igénybevételére.

 

Szerződés időtartama / alkalmazandó jog

A segítségnyújtási szolgáltatási szerződés a szerződéskötéstől számított egy év időtartamig érvényes, és automatikusan meghosszabbodik egy további évvel, ha a szerződéses jogviszonyt az egyik fél a lejárat előtt 60 nappal írásban nem mondja fel. A jelen szerződésből eredő jogviták esetére a felek a Wels-i Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Hazai terület (AOR)

Az AOR (hazai terület) mindig a hazai kikötőre vonatkozik.

Töltse le az ingyenes app

100% Gyorssegély. Az Ön asszisztens-szolgalat a tengeren.

24h Segélyvonal

Adria ..... 00385 919 112 112

Baleár / Balti-tenger ....... 00800 112 00 112

Töltse le az ingyenes app

100% Gyorssegély. Az Ön asszisztens-szolgalat a tengeren.

24h Segélyvonal

Adria..... 00385 919 112 112

Baleár / Balti-tenger ....... 00800 112 00 112

100% Gyorssegély.
Az Ön asszisztens-szolgalat a tengeren.

Adria ..... 00385 919 112 112

Baleár / Balti-tenger ....... 00800 112 00 112