SeaHelp usluga

Generator Punomoći

U cilju olakašanja ovlaštenog korištenja tuđeg plovila na određeno vrijeme u tuzemstvu i inozemstvu za naše članove smo izradili ovaj Generator Punomoći. Naravno i ne-članovi mogu besplatno koristiti ovu uslugu.

Generator Punomoći osobito je koristan ako Vi kao korisnik želite koristiti plovilo (brodicu ili jahtu) bez prisustva vlasnika, ili ako Vi kao vlasnik svoje plovilo bez Vašeg prisustva želite dati na korištenje drugoj osobi.

A funkcionira ovako: Vlasnik jednostavno kreira punomoć koristeći donju poveznicu, te u formular uz svoje osobne podatke upisuje i podatke opunomoćenika, vremensko razdoblje i namjenu korištenja.

Besplatni Generator Punomoći provjerava jesu li upisane sve potrebne informacije, kreira punomoć u stvarnom vremenu, te u obliku PDF-dokumenta pošalje na mail opunomoćitelja. Opunomoćenika se obaviještava kratkom e-mail porukom da je opunomoćen.

Prednost: besplatni SeaHelp Generator Punomoći automatski će prevesti punomoć u Hrvatski, Talijanski i Njemački jezik – ovisno o mjestu prebivališta opunomoćitelja i opunomoćenika. Ako je mjesto prebivališta u nekoj drugoj državi, punomoć će se automatski generirati u Engleskom jeziku.

Budući da se punomoć temelji na odgovarajućim zakonima o pravnom poslu (zajam), uglavnom je moguće sastaviti je neformalno, što znači da je dovoljan potpis kojom opunomoćitelj potvrđuje svoju izjavu i ovlaštuje opunomoćenika da ga zastupa. No, uvijek se savjetuje punomoć ovjeriti kod javnog bilježnika, posebno ako će se koristiti u Republici Hrvatskoj.

Osim fizičkih osoba, moguće je ovlastiti i pravne osobe, posebno kada je u pitanju plovidba djelatnika marine do benzinske crpke u svrhu točenja goriva ili servisa plovila. Brokera kojem je povjerena prodaja plovila također je moguće ovlastiti za korištenje plovila npr. za probne plovidbe.

U posljednje spomenutoj konstalaciji trebalo bi provjeriti ima li ustupak (ugovor o posredovanju ili slično u slučaju naknade) u kombinaciji sa punomoći više smisla.

Pažnja: Generator Punomoći namijenjen je isključivo korištenju stvari (plovila) na određeno vrijeme bez nadoknade. Konkretno, najam plovila uz naplatu, čarter i slično nisu uključeni u opseg Generatora Punomoći.

Za sva pitanja o besplatnom Generatoru Punomoći od Sea Help-a, pošaljite nam e-mail: vollmacht@sea-help.eu.

Generator Punomoći
besplatno i višejezično
Pitanja ili problemi?
SeaHelp usluga
Thomas Loidl

SeaHelp kontakt osoba za Punomoći

Marina MitanAdvertising
SeaHelp