SeaHelp Pannendienst auf See - Logo black-red
Sea-Help Insurance GmbH

Osiguranje plovila

Osigurajte Vašu jedrilicu, jahtu ili brodicu

Kao vodeća europska tvrtka u pružanju tehničke pomoći na moru, SeaHelp nudi i osiguranje jahti i brodica.

Osiguranje plovila – odlično osiguranje ne čini samo dobar odnos cijene i kvalitete. Važno je prepoznati i poštovati različite potrebe svojih korisnika – vlasnika plovila.

SeaHelp Insurance uz stručne i iskusne suradnike, svakom klijentu posvećuje posebnu pažnju. Cilj je interventnom posadom smanjiti štetu na mjestu nezgode te članovima ponuditi razumne premije i pokrića.

Osiguravajuće kuće poštuju takve napore što se odražava u povoljnijim premijama koje SeaHelp može ponuditi svojim članovima. Osiguranici SeaHelp-a dodatno profitiraju od kontakt osobe na licu mjesta, koja u normalnim okolnostima jamči bržom i jednostavnijom obradom štete.

ZATO SE SA POVJERENJEM OBRATITE SeaHelp OSIGURANJU

Imate pitanja?

Savjetovanje korisnika
SeaHelp Insurance GmbH - Direktor Robert Perger

Robert Perger

SeaHelp kontakt osoba za osiguranje plovila

+43 (0) 6133 - 6272 90

Kratki pregled pokrića

Važna napomena!

Ovo su samo primjeri pokrića (od Helvetia osiguranja) za koje smatramo da su bitni za naše korisnike. Za uvid u potpuni opseg pokrića molimo Vas da pročitate Opće uvjete osiguranja.

Vaše plovilo, opremu i prijavljeno pomoćno plovilo (tender), kompletnu nautičku opremu kao GPS, autopilot, svu tehničku opremu, persening, solarni paneli, vjetroagregat, pa čak i dalekozor, radio itd. pokriveni su odgovarajućim uvjetima osiguranja. Osobni predmeti do vrijednosti od 10% od ukupno osigurane svote (najviši iznos do EUR 3.500,-) obuhvaćeni su osiguranjem za slučaj pljačke ili krađe.

Pokrivene su sve štete nastale npr. uslijed sudara, nasukanja, krađe, požara, nevremena, tuče, potonuća, transporta kopnom, porinuća i/ili podizanja na kopno, izuzev posebno navedenih šteta po uvjetima osiguranja.

Odabrana osigurana svota plovila podrazumijeva ugovorenu vrijednost plovila, koja će se u slučaju štete isplatiti u skladu sa svim zakonskim odredbama.

Djelomične štete naknađuju se do visine osigurane svote, a na temelju računa o popravku bez odbitka “novo za staro”.

Izdaci nastali u slučaju vađenja i/ili uklanjanja olupine pokriveni su do iznosa od EUR 30.000 !

Osiguran je prijevoz kopnom, morem kao i dizalicom.

Nasukali ste se sa Vašim plovilom. Troškovi potrebnog pregleda /procjene štete pokriveni su osiguranjem, bez obzira utvrdi li se šteta ili ne.

Ovakve se štete brzo dogode, ali nastali troškovi uključeni su našim pokrićem.

Ozljede osoba, oštećenje imovine, rizik najma i financijski gubici obuhvaćeni su osiguranjem.

U slučaju neopravdanih potraživanja za odštetu sa strane trećih osiguranje pokriva troškove pravne obrane (suda i odvjetnika).

Vaše plovilo je oštećeno od strane trećih, ali isti zbog insolventnosti ili nedovoljne osigurane svote nije u mogućnosti pokriti nastale troškove? Kod nas ste svejedno pokriveni.

Pokrivene su štete nastale uporabom pomoćnog plovila koji pripada matičnom plovilu i opreme za vodene sportove, ukoliko se ista prijavila pri sklapanju ugovora o osiguranju.

U obveznom osiguranju su pokrivene štete nastale npr. zagađenjem voda uključujući i podzemne vode.

Samopridržaj se neće odbit za slučaj potpunog gubitka osiguranog plovila uslijed provalne krađe i štete nastale požarom, podmetnutim požarom ili udarom groma. Za štete na pomoćnim plovilom (tenderom) i prikolicom obuhvaćenim policom osiguranja, samopridržaj općenito iznosi EUR 500,-

Često postavljena pitanja - FAQ osiguranja

Općenita pitanja u vezi osiguranja plovila

Obvezno osiguranje pokriva isto područje kao i kasko osiguranje.

Italija € 6 mil. (€ 5 mil. za ozljede nanesenim osobama i € 1 mil. za materijalne štete)
Španjolska € 336.568 (€ 240.406 za ozljede nanesenim osobama i € 96.162 za materijalne štete)
Hrvatska 3.5 mil Kuna (otprilike € 486.000)
Grčka € 500.000 za materijalne štete i € 150.000 za štete u okolišu

Ovaj se problem jednostavno rješava uz pokriće za nenaplativa potraživanja, koje je bez dodatne naknade uključeno u obveznom osiguranju plovila (do kojeg iznosa navedeno je u polici osiguranja).

Ako se sudski određena nadoknada štete ni ovrhom ne može realizirati, Vaše obvezno osiguranje plovila tretirat će Vas kao “žrtvu nesreće”.

Preduvjet za ovo pokriće je da je uzročnik štete u trenutku nastanka štetnog događa imao prebivalište u zemlji Europske unije ili Švicarske.

Ovime nisu obuhvaćene štete na osiguranom plovilu, jer se iste mogu uključiti u sveobuhvatno kasko osiguranje, čak i kao štete nastale nepažnjom trećih.

Stalni vez /mjesto na kojem se plovilo nalazi preko ljeta i zimi mora biti unutar područja Europske Unije.

Takozvana “plava karta” (certifikat osiguranja), više se ne tiska na plavom papiru, ali se sadržajno nije promijenila. Drugim riječima, certifikat odnosno potvrdu o osiguranju sada dobivate na običnom bijelom papiru.

Pokriće osiguranja započinje najranije na dan primitka poštom, faksom ili E-Mailom kod Osiguratelja. Svi podaci i dokumentacija moraju biti potpuni.

Osigurano je prepuštanje plovila na besplatno korištenje osobama koje imaju odgovarajuće ovlaštenje za upravljanje plovilom.

Ne, ali je moguće odobriti posebne popuste ukoliko se plovilo ne koristi aktivno te stoji u luci ili na suhom vezu.

Nakon prodaje se kupoprodajni ugovor mora dostaviti osiguravatelju, jer ne postoji automatska dojava o prijavi, odjavi ili promjeni podataka iz službenih tijela. Prodavatelj će dobiti povrat preostale premije. Kupac preko nas može dalje osigurati svoje plovilo, ali se mora sklopiti novi Ugovor o osiguranju.

Otkaz police potrebno je poslati pismenim putem minimalno 3 mjeseca prije isteka iste.

Putem centralnog broja SeaHelp-a moguće je zatražiti najbržu pomoć u slučaju nastanka štete. Bez obzira je li tehnička pomoć potrebna na moru ili pomoć u organizaciji obrade štete na kopnu, Helpline centrala dostupna je 24 sata na dan i 365 dana u godini.

Često postavljana pitanja o kasko osiguranju plovila.

Za vrijeme trajanja osiguranja, plovilo je osigurano od svih opasnosti, npr. krađe, požara, potonuće, nasukanje, sudar i još mnogo toga; Sve što nije izričito isključeno ulazi u osiguranje.

U slučaju oštećenja, često se oštećeni dijelovi zamjenjuju novim dijelovima. To povećava vrijednost oštećenog plovila (razlika između novog i rabljenog dijela), međutim ta se razlika neće odbiti. Dakle nema odbitaka novo za staro. Za dodatne informacije molimo Vas da se informirate u uvjetima osiguranja.

Osiguranjem plovila pokrivena je plovidba, transport i boravak na području navedenom na polici (kopnom i morem). Time je obuhvaćen smještaj u halama.

Za vrijednost plovila prije svega odgovoran je osiguranik (vlasnik plovila). Izvješća o procjeni, procjene vrijednosti, ostali dokazi o vrijednosti ili fotografije od velike su pomoći.

Osiguratelj nadoknađuje trošak spašavanja kao i zbrinjavanja podrtine. Za dodatne informacije molimo Vas da se informirate u uvjetima osiguranja.

Da, mora biti ugrađen odgovarajući sustav protiv krađe.

Da, Vaš vanbrodski motor je također uključen u kasko osiguranje plovila (pokriće svih rizika). Važno je da vrijednost uključite u osiguranu svotu.

(Primjer: Plovilo 40.000Eur / Vanbrodski motor 12.000Eur = Ukupna svota osiguranja 52.000Eur)

To su predmeti koji su u svakodnevnoj upotrebi i neophodni su za plovidbu, kao što su dvogled, kompas, mjerni instrumenti i ostali nautički predmeti koji nisu trajno pričvršćeni na plovilu.

Da, maksimalan popust je 40%.

Vašu prikolicu možete osigurati od krađe, požara, munje, eksplozije i oluje.

Osiguranje plovila

SeaHelp Insurance GmbH
Kliknite ovdje

Ponuda osiguranja

Besplatna i neobvezujuća

SeaHelp Insurance GmbH
Kliknite ovdje

Osiguranje za čarter putovanja

SeaHelp Insurance GmbH
Kliknite ovdje

Kombinacija tehničke pomoći na moru i osiguranja, osiguravajućim društvima štedi novac!

Rezultat je povoljnija premija!

U suradnji s našim partnerima, nudimo kompletnu i brzu podršku pri obrađivanju štete!

Impresum SeaHelp Insurance GmbH

SeaHelp Insurance GmbH

Direktor: Wolfgang Dauser, Robert Perger
Röschenweg 5 | 4801 Traunkirchen | Austrija
+43 (0) 6133 - 6272 90
Radno vrijeme

Ponedjeljak do petak: 9:00 - 12:00 i 13:00 - 16:00

Podaci banke

Banka: Sparkasse OOE
BIC/SWIFT: ASPKAT2LXXX
IBAN: AT50 2032 0321 0036 0315

Kontakt obrazac SeaHelp Insurance GmbH

Pravne informacije tvrtke SeaHelp Insurance GmbH:

SeaHelp Insurance GmbH, u daljnjem tekstu SeaHelp, neprekidno provjerava i ažurira podatke na svojim Web stranicama. Unatoč uloženim naporima, podaci se u međuvremenu mogu promijeniti. Stoga se ne može preuzeti odgovornost ili dati jamstvo za ažurnost, točnost i cjelovitost pruženih informacija. Ponovno tiskanje cjelovitog ili isječka teksta moguće je samo uz pismeno dopuštenje urednika. Skice i planovi zaštićeni su autorskim pravima. Ne preuzima se odgovornost za rukopise i fotografije koje su netraženo poslane.

Isto se odnosi i na sve ostale Web stranice na koje se putem hiperveze upućuje. Sea Help nije odgovoran za sadržaj Web stranica, kojima se može pristupiti putem takvih veza.

Nadalje, Sea Help zadržava pravo izmjene ili dopune danih podataka.

Sadržaj i struktura SeaHelp Web stranice su zaštićene autorskim pravima. Za umnožavanje informacija i podataka, a posebno za korištenja tekstova, isječka tekstova ili slika potrebno je zatražiti prethodni pristanak Sea Help-a.

Podaci agenta:

SeaHelp Insurance GmbH je agent osiguranja za veći broj osiguravatelja i kao takav je upisan u Austrijskom registru posrednika u osiguranju pod GISA brojem 407/23230.

Taj unos se može provjeriti na www.gisa.gv.at. SeaHelp Insurance GmbH ovlašten je od osiguravatelja prihvatiti premije osiguranja.

Informacijske i tržišne osnove

SeaHelp je jedan od vodećih stručnjaka za osiguranje plovila. Za ponuditi odlično osiguranje nije dovoljno usporediti samo cijenu i kvalitetu usluge. Važno je prepoznati i poštovati različite potrebe svojih korisnika – vlasnika plovila.
SeaHelp Insurance ne nudi samo stručnost i iskustvo, već na osobnom nivou i kompetentno pristupi svakom korisniku, a posebnu pažnju pridaje namirenju štete. Mi smo Vaš glavni kontakt za osiguranje plovila, jahte ili brodice.

Pokriće osiguranja je stoga prilagođeno potrebama kupca.

Naglašava se da SeaHelp može isključivo nuditi pakete pokrića koje su izrađene u suradnji sa partner osiguravateljima te ne može pružiti savjetovanja ili odabir drugih osiguravatelja i proizvoda.

Naknada za posredovanje u osiguranju je u obliku postotne provizije i naknade po svakom sklopljenom ugovoru o osiguranju.

SeaHelp Insurance nema ni izravno ni neizravno suvlasništvo u pravima glasa ili u kapitalu nekog osiguravajućeg društva.

Kontakt za pritužbe

Za izvansudsku pomoć i razjašnjenje različitih poimanja o osiguranju možete se obratiti na sljedeći kontakt:

Pravna služba i arbitražni odbor Gospodarske komore Austrije
Web: www.wko.at

Nadzorno tijelo za osiguranje Austrijsko tijelo za nadzor financijskog tržišta
Arbitražni odbor za nadzor financijskog tržišta: www.fma.gv.at
Otto Wagner Platz 5
1090 Wien
Tel: (+43-1) 249 59 – 0
Web: www.fma.gv.at