Status: 20.01.2022

OPĆI UVJETI SEAHELP ČLANARINA

Uvodne odredbe

Članak 1

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Sea Help GmbH (u daljnjem tekstu SH) i aktivnih članova (u daljnjem tekstu Član) te ostalih ugovornih partnera. Primjenjuju se ovi i poništavaju svi dosadašnji uvjeti poslovanja. Član može biti fizička ili pravna osoba bez obzira na prebivalište i državljanstvo. SH partneri su partneri s kojima je SH sklopio ugovor o pružanju usluga.

PRUŽANJE USLUGA

Članak 2

Kupnjom članarine, član SH-a ostvaruje pravo na korištenje besplatnih i ostalih pogodnosti (opisanih u daljnjem tekstu) isključivo preko SH. SH pruža usluge samo na područjima koja su navedena na internet stranici. Besplatne usluge članovi mogu koristiti uz pretpostavku da je ostvaren uvjet za aktivno članstvo. SH pruža usluge svakim danom od 0-24 h osim u zimskim mjesecima i to na Danskom i Njemačkom Baltičkom moru SH ne pruža usluge od listopada do travnja, a u ostatku Europe samo od 08:00-16:00 sati. U periodu od prosinca do veljače SH ima ograničeno poslovanje te su operateri na telefonskim linijama dostupni od 9:00 do 16:00. Sve usluge pružaju se isključivo izvan područja marina i luka. SH plovila nastojat će stići na mjesto intervencije u roku od dva sata od primljenog poziva. Za vrijeme ograničenog poslovanja između listopada i travnja dolazak do pozicije plovila može potrajati i duže. U slučaju više istovremenih intervencija prednost imaju viši prioriteti (članovi, ozljede, potonuće i sl.). Usluga Marina-Marina tegalj vrši se prema dostupnosti interventnog plovila. Ako se plovilo nalazi na sigurnom vezu, usluga teglja može se pružiti i tijekom noći. SH ne preuzima nikakvu odgovornost za troškove koji nastanu zbog kašnjenja u pružanju usluge (troškovi otkaza / troškovi veza / avionske karte / itd.).

VRSTE ČLANARINA

Članak 3

Ovisno o vrsti članarine, postoje različiti paketi besplatnih usluga tehničke pomoći na moru. Vrste članarina:
§ 1 VLASNIČKA ČLANARINA/STANDARD PASS
Članarina se odnosi na plovilo bez obzira tko njime upravlja. Članarina ne vrijedi za plovila čija je namjena u gospodarske svrhe, a obračunava se prema dužini plovila i području plovidbe. Članarina vrijedi 12 mjeseci, aktivira se 72 sata po uplati i nije prenosiva. Besplatne usluge opisane su u članku 4 (§1-11). Usluge se odnose i na pomoćne brodice te jet ski ako se isti nalaze unutar 2 NM od pozicije matičnog plovila.
§ 2 SMART PASS
Članarina se odnosi na plovilo bez obzira tko njime upravlja. Članarina ne vrijedi za plovila čija je namjena u gospodarske svrhe, a obračunava se prema dužini plovila i području plovidbe. Članarina vrijedi 12 mjeseci, aktivira se 72 sata po uplati i nije prenosiva. Besplatne usluge opisane su u članku 4 (§1-13). Usluge se odnose i na pomoćne brodice te jet ski ako se isti nalaze unutar 2 NM od pozicije matičnog plovila.
§ 3 PREMIUM-PASS
Članarina se odnosi na plovilo bez obzira tko njime upravlja te na osobu koja je članarinu sklopila, a koja besplatne usluge može koristiti i za bilo koje drugo plovilo do odabrane dužine. Članarina ne vrijedi za plovila čija je namjena u gospodarske svrhe niti profesionalne skipere. Članarina vrijedi 12 mjeseci. Aktivira se 72 h po uplati i nije prenosiva. Besplatne usluge opisane su u članku 4 (§1-15). Usluge se odnose i na pomoćne brodice te jet ski ako se isti nalaze unutar 2 NM od pozicije matičnog plovila.
§ 4 MARINA-PASS
Članarina se odnosi na plovilo, a dostupna je samo preko SH ugovornih partnera. Članarina vrijedi 12 mjeseci od dana sklapanja članstva i nije prenosiva. Besplatne usluge opisane su u članku 4 (§1-11), uz napomenu da se navedene usluge pružaju u krugu od 5 nautičkih milja od matične marine (marine ugovornog partnera u kojoj je plovilo na godišnjem vezu) te isključivo jednom godišnje. Za usluge van 5 NM, SH usluge naplatit će se po aktualnom cjeniku uz 50% popusta. Članarinu je moguće nadograditi za veći paket usluga (Standard, Smart ili Premium Pass) uz nadoplatu. Besplatne usluge se mogu koristiti 72 h po uplati.
§ 5 CHARTER-PASS
Članarina se odnosi na Charter plovilo. Član je skiper koji je unajmio plovilo. SH besplatne usluge moguće je koristiti jednom i to samo za navedeno plovilo u periodu od 14 dana. Članarina se mora aktivirati pismenim putem minimalno 2 dana prije početka najma. Pri tome se moraju dostaviti svi podaci: Charter tvrtka, luka polaska, proizvođač, model i ime plovila. Podaci se mogu dostaviti naknadno samo u iznimnim situacijama. Članarina je aktivna 48 h po uplati i nije prenosiva. Besplatne usluge opisane su u članku 4 (§1,2,3,4,5,7,8,10). Usluge se odnose i na pomoćne brodice te jet ski ako se isti nalaze unutar 2 NM od pozicije matičnog plovila.
§ 6 DOPLATAK ZA ŠPANJOLSKU
Doplatak za Španjolsku obračunava se za plovila čiji je stalni vez (matična marina) ili navigacijsko područje Španjolska. Razlog obračunavanja doplatka za Sredozemno more su znatno viši operativni troškovi (vez, troškovi usluga, troškovi osoblja itd.).
§ 7 PARTNER PASS
Kod ovih članarina se opseg usluga kao i područje pružanja usluga definira posebnim ugovorom s pojedinim partnerom. Primjer: Olive Island Card, Triglav Standard ili Comfort, Allianz Nautic Card, Generali Nautic Card itd.
§ 8 BASIC COMMERCIAL PASS
Članarina se odnosi na plovila čija je namjena u gospodarske svrhe (čarter, taxi, ribarski brodovi itd.). Članarina vrijedi 12 mjeseci. Aktivira se 72 h po uplati i nije prenosiva. Besplatne usluge opisane su u članku 4 (1 besplatno, a od §2-11 uz 80% popusta po aktualnom SH cjeniku). Usluge se odnose i na pomoćne brodice te jet ski ako se isti nalaze unutar 2 NM od pozicije matičnog plovila.
§ 9 ALL INCLUSIVE COMMERCIAL PASS
Uvjeti sklapanja članarine odgovaraju članarini Basic Commercial Pass opisanoj u stavki 8. ovog članka, a besplatne usluge navedene su u članku 4 (§1-11).
§ 10 PREMIUM CHARTER-PASS 365
Osoba je član. Član može biti samo privatna osoba koja unajmljuje plovila do 17 m (ne vrijedi za privatna plovila i profesionalne skipere). Premium Charter Pass vrijedi 365 dana. Besplatne usluge opisane su u članku 4 (§1,2,3,4,5,7,8,10). Usluge se odnose i na pomoćne brodice, tendere ili jet ski ako se isti nalaze unutar 2 NM od pozicije matičnog broda.

BESPLATNE USLUGE

Članak 4

Sljedeće usluge tehničke pomoći u slučaju kvara su besplatne za članove ovisno o vrsti članarine, ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ovih uvjeta (posebno Članka 3.). Sve usluge koje se obavljaju tijekom spašavanja u skladu s Člankom 5. stavkom 1 ne smatraju se usluge tehničke pomoći u slučaju kvara i stoga se naplaćuju:
§ 1 DOLAZAK
SH interventnog plovila do plovila člana, ovisno o vrsti članarina opisanih u članku 3.
§ 2 TEGALJ
Tegalj plovila bez vlastitog pogona u najbližu luku u kojoj je moguće otkloniti kvar ili do najbliže dizalice. Podrazumijeva se da plovilo nema vlastiti pogon ako se radi o kvaru na sustavu za upravljanje i ako se plovilom ne može nastaviti samostalna plovidba. Kod plovila s više pogonskih uređaja ne smatra se da je plovilo bez pogona ako se sustav za upravljanje nalazi na ispravnom pogonskom uređaju.
§ 3 POMOĆ PRI POKRETANJU MOTORA (Jump Start)
Podrazumijeva pomoć pri pokretanju pogonskog uređaja električnim kablovima i vanjskim izvorom napajanja na mjestu havarije.
§ 4 ODSUKAVANJE U SLUČAJU LAGANOG NASUKANJA
Odnosi se na odsukavanje plovila koje nakon odsukavanja može nastaviti plovidbu na vlastiti pogon. Svi drugi slučajevi nasukanja klasificiraju se kao spašavanje i nisu uključeni u besplatne članske usluge. SH kapetani na interventnom plovilu procijenit će situaciju na mjestu havarije. Nakon utvrđenog stanja podvodnog djela plovila, stanja mora, konstrukcije plovila, stanje opreme i ostalo, SH može odgoditi ili odbiti pružanje usluge.
§ 5 OSLOBAĐANJE PROPELA OD KONOPA
Oslobađanje propela glavnog pogona plovila se isključivo vrši van područja marina i luka. Ako se zbog otežanih okolnosti (ribarska mreža, čelična užad, neophodna demontaža propele i sl.) mora zatražiti pomoć profesionalnog ronioca, član će snositi troškove za te dodatne usluge.
§ 6 DOSTAVA REZERVNIH DIJELOVA
Nabavka rezervnog dijela te dostava. Odnosi se na dijelove neophodne za plovidbu (dijelove plaća član). Dostava dijelova koji nisu ključni za nastavak plovidbe, naplaćuje se po aktualnom SH cjeniku.
§ 7 DOSTAVA GORIVA
Usluga dostave max. 20 litara goriva ako nastavak plovidbe nije moguć zbog manjka goriva. Ova se usluga ne odnosi na pomoćna plovila. Cijena goriva nije uključena u uslugu već se zasebno obračunava.
§ 8 SAVJETOVANJE VEZANO ZA VRIJEME I PODRUČJE PLOVIDBE
Svi SH članovi mogu zatražiti savjet vezano za vrijeme i područje plovidbe na broj telefona 00385 51 855404 i to u periodu od 01.05.-31.10. od pon.-pet. 08:00 h-20:00 h, subotom od 08:00 h-13:00 h. SH ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost pruženih informacija. SH djelatnik će odrediti prioritet dolaznih poziva prema hitnosti i po potrebi ponuditi povratni poziv.
§ 9 PRIJEVOZ OSOBA
Prijevoz osoba (maksimalno 5 osoba s prtljagom tj. maksimalno 500 kg) od luke do sidrišta člana ili od sidrišta člana do luke, max. 20 NM. Ova usluga pruža se ovisno o raspoloživosti interventnog plovila (pruža se po prioritetu, intervencije imaju prednost). SH ne odgovara za troškove nastale uslijed kašnjenja (naknade za otkazivanje, promjene termina rezervacije, troškovi dizalice itd.).
§ 10 PROGRAM POGODNOSTI
Članovi SH-a ostvaruju popuste kod partnerskih tvrtki (vidi web ili info kartu u SH-aplikaciji). Za ostvarenje popusta mora se predočiti aktivna članska iskaznica, koja se može otvoriti u SH aplikaciji, ili prikazati u obliku kopije / slike. Usluge partnerskih tvrtki izvan su djelatnosti SH-a te SH ne preuzima nikakvu odgovornost za usluge istih.
§ 11 POPUST NA PREMIJE I PREDNOSTI KOD POKRIĆA SH osiguranja
Članovi SH-a koji imaju EIGNER / STANDARD PASS, SMART PASS ili PREMIUM PASS ostvaruju popuste na godišnje premije kasko i dragovoljnog osiguranja te opširnija pokrića u tvrtki Sea-Help Insurance Broker GmbH.
§ 12 MARINA-MARINA TEGALJ
Članovi SH-a koji imaju SMART PASS ili PREMIUM PASS, u slučaju intervencije odnosno kvara, mogu na vlastiti zahtjev koristiti ovu besplatnu uslugu teglja do 30 NM u sljedećim situacijama: Primjeri: Slučaj 1: Plovilo pluta i potreban je tegalj. Ako je željena luka udaljena npr. 8 NM od najbliže luke, na vlastit zahtjev člana pružit će se usluga besplatnog teglja. Slučaj 2: Ako se ustanovi da popravak nije moguć u luci u kojoj se član nalaz, na vlastiti zahtjev člana, pružit će se usluga besplatnog teglja u željenu luku. Ako je željena luka udaljena od mjesta havarije više od 30 NM (slučaj 1) ili od luke u kojoj nije moguće otkloniti kvar (slučaj 2), usluga teglja (od 31 NM pa na više) naplatit će se po važećem cjeniku za članove s 50% popusta. SMART PASS ili PREMIUM PASS članarine moraju stupiti na snagu ili biti aktivirane najmanje 15 dana prije havarije odnosno intervencije.
§ 13 TELEFONSKA PODRŠKA
Svi članovi SH-a koji imaju SMART PASS ili PREMIUM PASS mogu u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada od pon-pet. 08:00 h-20:00 h i sub 08:00 h-13:00 h na broj: 00385 51 855404 dobiti besplatnu telefonsku podršku do 15 minuta. Ovo nije usluga za prevođenje te ne pruža pravno obvezujući prijevod. Ova se usluga odnosi na poteškoće u komunikaciji (njemačko-hrvatski) u ljekarnama, s liječnicima, u trgovinama, marinama ili prilikom popravka plovila. Prijevodi dokumenata nisu besplatni. SH djelatnik će odrediti prioritet dolaznih poziva prema hitnosti i po potrebi ponuditi povratni poziv.
§ 14 RONJENJE SIDRA
Svi članovi SH-a koji imaju PREMIUM PASS imaju besplatnu uslugu ronjenja ako je sidro zaglavljeno na dnu. Ova je usluga ograničena na dubinu do 7 metara te se ne pruža ako se sidro nalazi ispod infrastrukturnih objekata (struja, voda, plin, kanalizacija itd.). Ako zbog vanjskih utjecaja nije moguće osloboditi sidro, SH zadržava pravo odbiti uslugu i ne preuzima troškove u slučaju gubitka sidra ili nastajanja štete. Na zahtjev, SH će zatražiti ponudu od profesionalne ronilačke tvrtke i proslijediti je članu.
§ 15 TELEFONSKA PODRŠKA U MEDICINSKIM SLUČAJEVIMA
Članovi SH-a koji imaju PREMIUM PASS u slučaju medicinskih hitnih slučajeva mogu se obratiti kontaktnom centru (Helpline-u), koji će po potrebi u telefonski poziv uključiti liječnika ili organizirati povratni poziv. Ovu uslugu obavljaju SH ugovoreni partneri. SH ne preuzima nikakvu odgovornost za usluge partnera. U slučaju ponavljanja sličnih havarija (neispravne baterije, neispravni alternator, …), usluge se pružaju tri puta bez naknade. Od četvrte intervencije za isti uzrok, usluga se naplaćuje po važećem SH cjeniku.

NAPLATIVE USLUGE

Članak 5

U sljedećim situacijama se radi o Spašavanju plovila:
  1. tijekom teglja se moraju poduzeti radnje kako bi se osigurao uzgon plovila; ili
  2. dubina na mjestu havarije je manja od uobičajenog gaza plovila tijekom plovidbe minus 10 cm; ili
  3. brzina vjetra je veća od 30 čvorova ili je visina vala veća od 1,5 metra; ili
  4. postoji rizik od potpunog gubitka plovila (osobito zbog potonuća, požara, zanošenja na plitko itd.); ili
  5. plovilo je već potonulo ili još tone; ili
  6. prijeti opasnost od tjelesnih ozljeda ili oštećenja okoliša.

Članak 6

Ako su potrebne usluge i radovi koji nisu uključeni u članarinu, a kako bi se omogućila daljnja plovidba, SH će tu uslugu naplatiti članu u skladu sa SH cjenikom. Član će biti informiran o troškovima prije nego što SH započne s intervencijom. Troškove usluga koje SH naplaćuje, član plaća na licu mjesta (načini plaćanja: kreditna kartica ili gotovina u valuti zemlje u kojoj je usluga izvršena). Ako se nakon teglja do najbliže luke u istoj ne mogu obaviti potrebni popravci, postoji mogućnost da se plovilo tegli do sljedećeg najbližeg servisa ili u matičnu luku, a usluga će se naplatiti po SH cjeniku uz 50% popusta za članove. SH će naplatiti materijale (dijelove, gorivo itd.), ronioca i ostale usluge koje nisu uključene u članarinu prema važećem cjeniku. Ako je prilikom intervencije potrebno dodatno plovilo radi uspješnog izvršenja usluge, usluga će se dodatno obračunati prema SH cjeniku.

Članak 7

Ako se ne radi samo o laganom nasukanju u smislu članka 4. stavka 6., SH može izvršiti spašavanje uz naknadu. Naknada za spašavanje obračunava se unaprijed, ovisno o složenosti situacije, riziku i vremenskim uvjetima. Za spašavanja odnosno teža nasukanja vrijede posebni uvjeti poslovanja.

PROMJENA VLASNIŠTVA

Članak 8

Ako dođe do promjene vlasništva plovila tijekom razdoblja članstva u skladu s člankom 3. stavcima 1., 2. i 4., uz posebno odobrenje SH-a članstvo se može prenijeti na novog vlasnika ili na novo plovilo uz dodatnu naknadu ako se radi o većoj kategoriji plovila. Ugovorni partner (prethodni vlasnik) mora obavijestiti SH o promjeni vlasništva. Ako nema (pravodobne) najave promjene vlasništva, SH nije dužan pružiti uslugu.

PROVEDBA USLUGA

Članak 9

SH nije služba traganja i spašavanja već asistencija na moru koja funkcionira na komercijalnoj osnovi. U slučaju poziva u pogibelji SH će odmah obavijestiti službu za traganje i spašavanje te ostale nadležne službe i postupiti prema uputama istih. U slučaju havarije, odnosno kvara na plovilu koji uzrokuje nemogućnost daljnje plovidbe, član će nazvati SH kontaktni centar za pružanje asistencije na moru i dati sljedeće podatke: članski broj i/ili ime nositelja članstva, broj mobitela, ime plovila, tip plovila, točnu GPS poziciju plovila, opisati kvar, da li je na sigurnom vezu ili pluta, te sve podatke koje od njega bude zatražio operater kontaktnog centra. Potom dežurni operater procjenjuje koju je vrstu usluge potrebno pružiti te upućuje najbliže interventno plovilo na mjesto havarije. O vrsti usluge i načinu izvršavanja iste odlučuje isključivo operater uz procjenu i dogovor s kapetanom interventnog plovila upućenog na mjesto havarije. Član SH-a obvezuje se postupiti u skladu s uputama operatera kontaktnog centra sve dok SH interventno plovilo ne stigne na mjesto havarije, a nakon dolaska prema uputama kapetana interventnog plovila. U slučaju više istovremenih intervencija, SH zadržava pravo postupiti prema procijenjenoj hitnosti situacije. SH nije odgovoran za gubitak ili potonuće plovila tijekom spašavanja. U hitnim situacijama, posebno u slučaju kada postoji mogućnost ozljeđivanja ili već ima ozlijeđenih osoba, skiper je u svakom slučaju dužan upozoriti nadležna državna tijela. Ova se obaveza ne može prenijeti na SH. SH zadržava pravo ne pružati usluge ili ih odgoditi u ekstremnim vremenskim uvjetima (npr. vjetar iznad 30 čvorova i valovi visine preko 1,5 m). U slučajevima kada jačina vjetra prelazi 30 čvorova, a prijeti gubitak plovila, usluga će se okarakterizirati kao spašavanje te će biti naplaćena ovisno o situaciji, složenosti, riziku i vremenskim uvjetima. Novi članovi besplatne usluge iz članarine mogu početi koristiti istekom trećeg dana (72sata) od primitka iznosa cjelokupne članarine. Datum početka članstva isti je datumu dospjele uplate, a istek članstva je 365 dana od tog datuma. Članstvo se automatski produžuje za 365 dana, osim ako je član dostavio pismeni raskid članstva 60 dana prije isteka roka.

PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA, ODGOVORNOST

Članak 10

SH ne odgovara za osobne ozljede ili štetu na imovini koja nastaje tijekom pružanja usluga koja nije izravno povezana s pružanjem usluga SH, već je to odgovornost skipera na plovilu. SH ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu zbog usluga koje pružaju servisni partneri. SH općenito ne odgovara za štetu bilo koje vrste koja proizlazi iz pruženih usluga, ako je to zakonom propisano. Konkretno, SH nije odgovoran korisniku za štetu nastalu previdom. SH će po primitku uplate članu dostaviti račun i člansku karticu (kao PDF) e-poštom. SH članska iskaznica također se pohranjuje u SH-aplikaciji. U slučaju otkazivanja članstva tijekom aktivnog trajanja istog, SH neće vratiti preostali iznos plaćene članarine. Član je dužan prilikom registracije ispravno navesti veličinu plovila prema ispravama (duljinu i širinu u metrima). Ako se tijekom pružanja usluge ispostavi da je dužina plovila pogrešno navedena, SH će pružiti usluge u skladu s važećim SH cjenikom. Član je dužan prijaviti SH-u sve relevantne promjene (ime plovila, registracija, motori, pogon itd.) i njegove osobne podatke (adresa, e-pošta, suvlasnik itd.). Ako je potrebno, SH servisni partneri sastavit će obrazac (protokol) za svaku pruženu uslugu / intervenciju, koji član mora potpisati na licu mjesta. Potpisom pristupnice ili online prijavom član daje privolu da njegove osobne podatke SH smije koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo daljnje obrađivanje, a sa svrhom ostvarenja članskih prava i pogodnosti, vođenja izlaznih računa te u marketinške svrhe. SH se obvezuje osobne podatke obrađivati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

IZMJENE – UVJETA POSLOVANJA I CJENIKA

Članak 11

SeaHelp zadržava pravo izmjene postojećih odnosno izrade novih općih uvjeta poslovanja te cjenika. O svim novim ili izmijenjenim općim uvjetima poslovanja ili promjeni cijena članovi će biti obaviješteni pismenim putem. Smatrat će se da je član prihvatio nove ili izmijenjene opće uvjete poslovanja odnosno izmjene cjenika ako se unutar 60 dana od dana zaprimanja spomenute pismene obavijesti nije izjasnio suprotno.

IZVANREDNO PRAVO RASKIDA UGOVORA

Članak 12

Postojeći članovi imaju pravo raskinuti ugovorni odnos pismenom izjavom bez obrazloženja 60 dana od dana primitka pismene obavijesti o promjeni cijena.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13

Za pravne sporove koji bi mogli proizaći iz ugovornog odnosa između SH i člana ili njegovog pravnog slijednika nadležan je mjesni sud prema sjedištu SH-a (Traunkirchen, Austrija). Za odnose uređene ugovorom, a koji su u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o ugovorima u međunarodnoj trgovini robe i referentnim standardima za strano pravo, primjenjuje se austrijsko pravo.