SeaHelp Pannendienst auf See - Logo black-red
Sea-Help Insurance GmbH

Pojištění jachet

Pojištění pro vaši loď/jachtu

Jakožo přední evropská asistenční služba nabízí SeaHelp také pojištění lodí.

Pojiištění lodí – správně nastavit pojištění lodě neznamená jen srovnat ceny pojistného.

Jde také o to porozumět různorodým požadavkům majitelů lodí. Nenabízíme jen experty a zkušenosti, u nás se můžete spolehnout na osobní a kompetentní přístup, zejména při vyřizování škodních událostí. Jsme vaším partnerem pro veškerá lodní pojištění.

Princip práce SeaHelp spočívá v minimalizaci škod hned na místě díky přítomnosti našich školených posádek zásahových lodí. Díky minimalizaci škod dosahujeme u našich pojistných parterů na mimořádné ceny pojištění a tyto pak nabízíme přímo našim klientům. Pojištěnci SeaHelp Insurance mají navíc výhodu přímého kontaktu s osobou, která vyřizuje jejich pojistnou událost. Ta se v naprosté většině případů postará o její bezproblémové vyřízení.

DUVĚŘUJTE PROTO POJIŠTĚNÍ LODÍ OD SeaHelp.

Máte nějaké dotazy?

Poradenství zákazníkům
SeaHelp Insurance GmbH CEO Robert Perger

Robert Perger

SeaHelp partner pro pojištění lodí

+43 (0) 6133 - 6272 90

Krátký přehled krytí

Důležité upozornění!

Toto je pouze krátký výňatek ze smluvních podmínek (Helvetia), o kterém jsme přesvědčeni, že je pro majitele lodí důležitý. Pro úplný přehled si přečtěte celé smluvní podmínky.

Vaše loď a pomocný člun, kompletní nautická výbave jako GPS, plotter, Autopilot, technické vybavení, persening, solární panel, větrný generátor, dalekohled, radio atd. jsou podle podmínek pojišteny. Rovněž pojištěny jsou věci osobní potřeby do hodnoty 10% celkové pojisté sumy (max. však 3500,-€) a to proti ztrátě krádeží nebo loupeží.

Pojištěna jsou všechna rizika, jako kolize, nasednutí, krádež, oheň, bouře, kroupy, potopení, transport, spouštení/vytahování, a další s výjimkou taxativně určených výjimek ve shodě s našimi podmínkami.

Samozřejmě je vámi určená pojistná hodnota brána jako fixně sjednaná a podle platných předpisů a zákonů je použita při pojistné události.

Úcty za částečné opravy jsou hrazeny do výše sjednané pojistné částky bez časových odisů hodnoty.

Je-li potřeba záchrana resp. likvidace, jsou náklady kryty do výše 30000,-€

Riziko na pevnině, přeprava na moři a jeřábování je pojištěno.

S lodí jste nasedli na mělčinu. Náklady na její prohlídku jsou hrazeny i když nevznikla žádná škoda.

Takové škody vzniknou velmi rychle. Ani ty nejsou mezi výlukami

Pojištěny jsou i osobní, věcné a majetkové škody jsou pojištěny

Zaplatíme rovněž náklady při uplatňování neoprávněných nároků třetích osob na plnění z povinného ručení

Pokud vaši loď poškodí třetí osoba, která nemůže uhradit škodu, i v tomto případě máte u nás pojistnou ochranu.

Pokud je ve smlouvě uvedete, budou pojištěny proti škodám jimi způsobenými i pomocné lodičky

V povinném ručení jsou rovněž zahrnuty škody způsobené znečištěním vodstva

Spoluúčast není vyžadována v případě úplné ztráty lodě v důsledku loupeže, shoření a úderu blesku. U škod na věcech uvedených v pojistné smlouvě jako např. vleku, pomocném člunu je spoluúčast standardně 500,-€.

Pojištění - FAQ

Obecné dotazy k lodnímu pojištění

Pojištění odpovědnosti platí všude tam, kde platí havarijní pojištění.

Itálie € 6 milionů. (€ 5 mil. škody na zdraví a € 1 mil. na hmotné škody))
Španělsko € 336.568,- (240046,- škody na zdraví, € 96162,- hmotné škody)
Chorvatsko 3,5 mil. Kuna (cca € 486.000,-)
Řecko € 500000 na hmotné škody a € 150000,- na škody na životním prostředí

S pojištěním výpadku pojistného krytí lze řešit i tento problém.
Pokud nelze plnění vysoudit, posuzuje vaši situaci pojišťovna jakožto situaci oběti pojistné události.

Předpokladem proto je, že škůdce měl v okamžiku vzniku škodní události bydliště v EU nebo Švýcarsku.

Tato pojistná ochrana se nevztahuje na ty případy, kdy je možné vzniklé škody hradit z havarijního pojištění.

Letní kotviště a zimní stanoviště lodě se musí nacházet v EU.

Tyto Karty resp. certifikáty jsou nyní tištěny na bílém papíře, nicméně obsahově se na nich nic nemění.

Pojistná ochrana začíná platit nejdříve okamžikem doručení pojistiteli. Údaje a dokumenty musí být však kompletní.

Pojištění je platné řídí-li oprávněné osoby s platným průkazem

Ne, ale lze sjednat mimořádnou slevu pro situace, kdy loď není aktivně využívána.

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné oficiální automatické předání informace pojišťovně při prodeji/přihlášení/přehlášení lodě, musí v takovém případě být pojišťovně předložena kupní/prodejní smlouva. Prodávající následně obdrží alikvotní část pojistného zpět. Kupující může u nás následně uzavřít pojistnou smlouvu, vždy se bude ale jednat smlouvu novou.

V tomto případě je nutné dodržet 3 měsíční výpovědní hůtu.

Pomoc získáte nejrychleji přes naši HOTLINE, která vám zajistí i přímou pomoc na moři. Tak je zajištěno, že se pomoci dovoláte 24h denně 365 dní v roce u organizace, která je kompetentní.

Časté otázky na téma havarijního pojištění lodě

Po dobu pojištění jsou pojištěna všechna rizika, např. nasednutí, potopení, krádež, požár atd. kromě těch rizik, která jsou taxativně vyjmenována.

V rámci oprav dochází často k výměně starých a poškozených dílů za nové. Toto zvedá cenu lodě. Odpočet za jejich opotřebování nebude účtován.

Pojistné krytí zahrnuje plavbu, transport, stání v přístavech a to jak na vodě tak na suchu a to vše v oblasti plavby uvedené v pojistné smlouvě.

Za stanovení hodnoty lodě zodpovídá ten, kdo pojistku sjednává. Při jejím stanovení pomáhají různé odhady, srovnání a fotografie.

Pojišťovna kryje rovněž náklady na odstranění resp. likvidaci vraku. Pro bližší info nahlédněte prosím do pojistných podmínek.

Ano, je třeba použít vhodné zabezpečení.

Ano, závěsný motor je pojištěn. Důležité přitom však je, aby byl uveden v pojistné smlouvě i s jeho hodnotou. Kupř.: loď 40.000,-, motor 12.000,-, celkem 52.000,-.

Pod tímto pojmem si lze představit všechny předměty, které jsou běžně potřeba pro plavbu, např, kompas, dalekohled a nejsou s lodí pevně spojeny.

Ano, na havarijní pojištění lodě je poskytována sleva za bezeškodní průběh. Její výše může dosáhnout až 40%.

Přívěs může být pojištěn proti krádeži, ohni, úderu blesku nebo bouři.

Pojištění jachet

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Nabídka pojištění

Bezplatně a nezávazně

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Pojištění charteru

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Spojení pojištění a asistenčních služeb přináší pojistitelům ůspory!

Výsledkem je výhodné pojistné za loď.

Spolus našimi partnery se staráme o kompletní a rychlé vyřízení škodních událostí!

Impressum SeaHelp Insurance GmbH

SeaHelp Insurance GmbH

Vedoucí: Wolfgang Dauser, Robert Perger
Röschenweg 5 | 4801 Traunkirchen | Rakousko
+43 (0) 6133 - 6272 90
Úřední hodiny

Pondělí až Pátek: 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin

Bankovní spojení

Banka: Sparkasse OOE
BIC/SWIFT: ASPKAT2LXXX
IBAN: AT50 2032 0321 0036 0315

Kontaktní formulář SeaHelp Insurance GmbH

Právní podmínky SeaHelp Insurance GmbH:

Sea-Help Insurance GmbH, dále jen Sea-Help, neustále aktualizuje a prověřuje informace uvedené na svých internetových stránkách. Přes všechnu snahu se však některá data mohou v čase měmit. Z toho důvodu není možné převzít záruku za jejich správnost. Jejich přebírání nebo další šíření je možné jen s písemným souhlasem a tyto zároveň podléhají plně ustanovením autorského práva. Informace a ceny jsou bez záruky. Na nevyžádané rukopisy a fotografie zaslané redakci se neposkytuje žádná záruka.

Stejná pravidla platí i pro ostatní webovské stránky, které jsou prostřednictvím hyperlinků zde propojeny. Sea-Help zároveň nenese žádnou zodpovědnost za informace, které se na takto prolinkovaných stránkách nalézají.

SeaHelp si nadále vyhrazuje právo na změny a případná rozšíření zveřejňených informací.

Obsah a struktura stránek Sea-Help jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování použitých informací a dat, zejména pak další použití textů nebo jejich částí, právě tak jako fotografií podléhá předchozímu schválení ze strany SeaHelp.

Údaje o zprostředkovateli:

SeaHelp Insurance GmbH je pojišťovací makléř a poradce ve věcech pojištění podle § 94 Zi 76 GewO 1994 a jako takový vedený pod číslem Gisa-Zahl 32509465 v rejstříku pojistných zprostředkovatelů.

Tento údaj je veřejně přístupný na adrese www.gisa.gv.at. Seahelp Insurance GmbH má od pojistitelů oprávnění inkasovat pojistné.

Informace a postavení na trhu

SeaHelp patří mezi přední pojištovatele specializované na pojištění lodí. Abychom našim zákazníkům dokázali nabídnout to správné pojištění je potřeba víc, než jen porovnávat ceny a služby. Jde především o to, správně porozumět potřebám jednotlivých klientů. Jsme váš partner na trhu lodního pojištění pro lodě, jachty a motorovíé jachty.

SeaHelp upozorňuje, že v současné době nabízí pouze vlastní pojistné produkty vybraných pojistitelů, které za tímto účelem byly pečlivě společně vypracovány. Z těchto důvodů v současné době SeaHelp neposkytuje poradenství ani nenabízí produkty a služby jiných poskytovatelů.

Naše odměna se odvozuje na procentuálním základě zprostředkovaných pojistných smluv a odměny za zprostředkování.

Informace zveřejňované na těchto webovských stránkách nejsou poradenstvím k produktům pokud není výslovně uvedeno jinak. Uvedené informace slouží tedy výlučně pro informační účely a představují jak podle rakouského tak i mezinárodního pojišťovacího a zprostředkovatelského práva pobídku k získání poptávek na uzavření smlouvy nebo podobného vztahu, zejména pak mají vést k uzavření pojistné smlouvy nebo získání služeb od SeaHelp, nebo mají případně takové jednání ovlivnit. Každé konkrétní rozhodnutí o uzavření pojistné smlouvy má být provedeno teprve po poradenském pohovoru. Obsah nesmí být rovněž považován za poradenství k majetku, právě jako právní nebo daňové poradenství.

Obchodní propojení:

Pojišťovací makléř nemá resp. nesmí mít ať už přímo nebo nepřímo obchodní podíly nebo hlasovací práva nad 10% jednoho každého pojišťovatele a obráceně ani pojišťovatel nebo jeho mateřská firma nesmějí mít větší než 10% podíl na přímém nebo nepřímém vlastnictví nebo kapitálu pojišťovacího makléře

Podání stížností:

Pro mimosoudní řešení, objasnění a pomoc v různých případech týjkajících se pojištění je vám k dispozici tato organizace:

Rechtsservice- und Schlichtungsstelle der Wirtschaftskammer Österreich
Web: www.wko.at

Versicherungsaufsichtsbehörde Österreichische Finanzmarktaufsicht
Schlichtungsstelle Finanzmarktaufsicht: www.fma.gv.at
Otto Wagner Platz 5
1090 Wien
Tel: (+43-1) 249 59 – 0
Web: www.fma.gv.at

Tento text je překladem z německého originálu. Přestože podle naší úvahy text odpovídá originálu co nejlépe, v případě soudních sporů platí vždy znění originální německé verze.