SeaHelp Pannendienst auf See - Logo black-red
Sea-Help Insurance GmbH

Pojištění jachet

Pojištění pro vaši loď/jachtu

Jakožo přední evropská asistenční služba nabízí SeaHelp také pojištění lodí.

Pojiištění lodí – správně nastavit pojištění lodě neznamená jen srovnat ceny pojistného.

Jde také o to porozumět různorodým požadavkům majitelů lodí. Nenabízíme jen experty a zkušenosti, u nás se můžete spolehnout na osobní a kompetentní přístup, zejména při vyřizování škodních událostí. Jsme vaším partnerem pro veškerá lodní pojištění.

Princip práce SeaHelp spočívá v minimalizaci škod hned na místě díky přítomnosti našich školených posádek zásahových lodí. Díky minimalizaci škod dosahujeme u našich pojistných parterů na mimořádné ceny pojištění a tyto pak nabízíme přímo našim klientům. Pojištěnci SeaHelp Insurance mají navíc výhodu přímého kontaktu s osobou, která vyřizuje jejich pojistnou událost. Ta se v naprosté většině případů postará o její bezproblémové vyřízení.

DUVĚŘUJTE PROTO POJIŠTĚNÍ LODÍ OD SeaHelp.

Máte nějaké dotazy?

Poradenství zákazníkům
SeaHelp Insurance GmbH CEO Robert Perger

Robert Perger

SeaHelp partner pro pojištění lodí

+43 (0) 6133 - 6272 90

Krátký přehled krytí

Důležité upozornění!

Toto je pouze krátký výňatek ze smluvních podmínek (Helvetia), o kterém jsme přesvědčeni, že je pro majitele lodí důležitý. Pro úplný přehled si přečtěte celé smluvní podmínky.

Vaše loď a pomocný člun, kompletní nautická výbave jako GPS, plotter, Autopilot, technické vybavení, persening, solární panel, větrný generátor, dalekohled, radio atd. jsou podle podmínek pojišteny. Rovněž pojištěny jsou věci osobní potřeby do hodnoty 10% celkové pojisté sumy (max. však 3500,-€) a to proti ztrátě krádeží nebo loupeží.

Pojištěna jsou všechna rizika, jako kolize, nasednutí, krádež, oheň, bouře, kroupy, potopení, transport, spouštení/vytahování, a další s výjimkou taxativně určených výjimek ve shodě s našimi podmínkami.

Samozřejmě je vámi určená pojistná hodnota brána jako fixně sjednaná a podle platných předpisů a zákonů je použita při pojistné události.

Úcty za částečné opravy jsou hrazeny do výše sjednané pojistné částky bez časových odisů hodnoty.

Je-li potřeba záchrana resp. likvidace, jsou náklady kryty do výše 30000,-€

Riziko na pevnině, přeprava na moři a jeřábování je pojištěno.

S lodí jste nasedli na mělčinu. Náklady na její prohlídku jsou hrazeny i když nevznikla žádná škoda.

Takové škody vzniknou velmi rychle. Ani ty nejsou mezi výlukami

Pojištěny jsou i osobní, věcné a majetkové škody jsou pojištěny

Zaplatíme rovněž náklady při uplatňování neoprávněných nároků třetích osob na plnění z povinného ručení

Pokud vaši loď poškodí třetí osoba, která nemůže uhradit škodu, i v tomto případě máte u nás pojistnou ochranu.

Pokud je ve smlouvě uvedete, budou pojištěny proti škodám jimi způsobenými i pomocné lodičky

V povinném ručení jsou rovněž zahrnuty škody způsobené znečištěním vodstva

Spoluúčast není vyžadována v případě úplné ztráty lodě v důsledku loupeže, shoření a úderu blesku. U škod na věcech uvedených v pojistné smlouvě jako např. vleku, pomocném člunu je spoluúčast standardně 500,-€.

Pojištění - FAQ

Obecné dotazy k lodnímu pojištění
Časté otázky na téma havarijního pojištění lodě

Pojištění jachet

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Nabídka pojištění

Bezplatně a nezávazně

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Pojištění charteru

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Spojení pojištění a asistenčních služeb přináší pojistitelům ůspory!

Výsledkem je výhodné pojistné za loď.

Spolus našimi partnery se staráme o kompletní a rychlé vyřízení škodních událostí!

Impressum SeaHelp Insurance GmbH

SeaHelp Insurance GmbH

Vedoucí: Wolfgang Dauser, Robert Perger

Maria Greil Str. 6 | 4802 Ebensee | Rakousko
+43 (0) 6133 - 6272 90
Úřední hodiny

Pondělí až Pátek: 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin

Bankovní spojení

Banka: Sparkasse OOE
BIC/SWIFT: ASPKAT2LXXX
IBAN: AT50 2032 0321 0036 0315

Kontaktní formulář SeaHelp Insurance GmbH