SeaHelp Pannendienst auf See - Logo black-red
Sea-Help Insurance Broker GmbH

Pojištění jachet

Pojištění pro vaši loď/jachtu

Jakožo přední evropská asistenční služba nabízí SeaHelp také pojištění lodí.
Pojiištění lodí – správně nastavit pojištění lodě neznamená jen srovnat ceny pojistného. Jde také o to porozumět různorodým požadavkům majitelů lodí. Nenabízíme jen experty a zkušenosti, u nás se můžete spolehnout na osobní a kompetentní přístup, zejména při vyřizování škodních událostí. Jsme vaším partnerem pro veškerá lodní pojištění. Princip práce SeaHelp spočívá v minimalizaci škod hned na místě díky přítomnosti našich školených posádek zásahových lodí. Díky minimalizaci škod dosahujeme u našich pojistných parterů na mimořádné ceny pojištění a tyto pak nabízíme přímo našim klientům. Pojištěnci SeaHelp Insurance mají navíc výhodu přímého kontaktu s osobou, která vyřizuje jejich pojistnou událost. Ta se v naprosté většině případů postará o její bezproblémové vyřízení.

DUVĚŘUJTE PROTO POJIŠTĚNÍ LODÍ OD SeaHelp.

Máte nějaké dotazy?

Poradenství zákazníkům
SeaHelp Insurance GmbH CEO Robert Perger

Robert Perger

SeaHelp partner pro pojištění lodí

+43 (0) 7617 - 21921 90

Krátký přehled krytí

Důležité upozornění!

Toto je pouze krátký výňatek ze smluvních podmínek (Helvetia), o kterém jsme přesvědčeni, že je pro majitele lodí důležitý. Pro úplný přehled si přečtěte celé smluvní podmínky.

Vaše loď a pomocný člun, kompletní nautická výbave jako GPS, plotter, Autopilot, technické vybavení, persening, solární panel, větrný generátor, dalekohled, radio atd. jsou podle podmínek pojišteny. Rovněž pojištěny jsou věci osobní potřeby do hodnoty 10% celkové pojisté sumy (max. však 3500,-€) a to proti ztrátě krádeží nebo loupeží.

Pojištěna jsou všechna rizika, jako kolize, nasednutí, krádež, oheň, bouře, kroupy, potopení, transport, spouštení/vytahování, a další s výjimkou taxativně určených výjimek ve shodě s našimi podmínkami.

Samozřejmě je vámi určená pojistná hodnota brána jako fixně sjednaná a podle platných předpisů a zákonů je použita při pojistné události.

Úcty za částečné opravy jsou hrazeny do výše sjednané pojistné částky bez časových odisů hodnoty.

Je-li potřeba záchrana resp. likvidace, jsou náklady kryty do výše 30000,-€

Riziko na pevnině, přeprava na moři a jeřábování je pojištěno.

S lodí jste nasedli na mělčinu. Náklady na její prohlídku jsou hrazeny i když nevznikla žádná škoda.

Takové škody vzniknou velmi rychle. Ani ty nejsou mezi výlukami

Pojištěny jsou i osobní, věcné a majetkové škody jsou pojištěny

Zaplatíme rovněž náklady při uplatňování neoprávněných nároků třetích osob na plnění z povinného ručení

Pokud vaši loď poškodí třetí osoba, která nemůže uhradit škodu, i v tomto případě máte u nás pojistnou ochranu.

Pokud je ve smlouvě uvedete, budou pojištěny proti škodám jimi způsobenými i pomocné lodičky

V povinném ručení jsou rovněž zahrnuty škody způsobené znečištěním vodstva

Spoluúčast není vyžadována v případě úplné ztráty lodě v důsledku loupeže, shoření a úderu blesku. U škod na věcech uvedených v pojistné smlouvě jako např. vleku, pomocném člunu je spoluúčast standardně 500,-€.

Pojištění - FAQ

Obecné dotazy k lodnímu pojištění

Die Haftpflichtdeckung gilt im gleichen Gebiet wie die Kaskodeckung.

Italien € 6 Mio. (€ 5 Mio. für Personenschaden und € 1 Mio. für Sachschaden)
Spanien € 336.568 (€ 240.406 für Personenschaden und € 96.162 für Sachschaden)
Kroatien 3,5 Mio. Kuna (ca. € 486.000)
Griechenland € 500.000 für Sachschäden und € 150.000 für Umweltschäden

Mit der Forderungsausfalldeckung, die prämienfrei im Rahmen der Boots-/Yacht-Haftpflicht-versicherung (Deckungssumme entnehmen Sie der Police) versichert gilt, kann auch dieses Problem gelöst werden.

Lässt sich eine gerichtlich festgesetzte Schadenersatzforderung auch per Zwangsvollstreckung nicht realisieren, behandelt Ihre eigene Boots-/Yacht-Haftpflichtversicherung Sie wie ein „Unfallopfer“.

Voraussetzung für diesen Versicherungsschutz ist, dass der Schadensverursacher zum Zeitpunkt des Eintritts des Schadenereignisses seinen festen Wohnsitz in einem Staat der Europäischen Union oder der Schweiz gehabt hat.

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Schäden an dem in der Police genannten Boot, da diese auch bei Fremdverschulden über die bewährte Kaskodeckung versichert werden können.

Der ständige Liegeplatz/Standort des Bootes im Sommer und im Winter muss sich im europäischen Raum befinden.

Die sogenannten „blauen Karten“, auch Zertifikate genannt, werden nicht mehr auf blauem Papier gedruckt, d.h. Sie erhalten diese Versicherungsnachweise nunmehr auf weißem Papier. Inhaltlich ergeben sich jedoch keine Änderungen.

Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag des Eingangs durch Post, Fax oder Email beim Versicherer. Die Antragsdaten und Unterlagen müssen auch vollständig vorhanden sein.

Die unentgeltliche Überlassung des Bootes an berechtigte Personen mit gültigem Führerschein ist mitversichert.

Nein, aber wir können einen Sonderrabatt geben, wenn das Boot nicht genützt wird und es sich nur im Hafen oder an Land befindet und nicht aktiv genützt wird.

Bei Verkauf muss der Kaufvertrag dem Versicherer übermittelt werden, da es keine automatische Bekanntgabe an den Versicherer über Ab- An- und Ummeldungen durch eine offizielle Stelle gibt . Der Verkäufer erhält dann anteilig die Prämie zurück.
Der Käufer kann die Versicherung dann auf seinen Namen bei uns weiter führen, es wird aber ein neuer Vertrag abgeschlossen.

Es muss die Kündigungsfrist von 3 Monaten vor Vertragsablauf in schriftlicher Form eingehalten werden.

Durch unsere „SeaHelp-Helpline“ erhalten Sie im Falle eines Kasko- oder Haftpflichtversicherungsschadens die schnellst- und bestmögliche Hilfe (auch auf See). So ist es gewährleistet, dass Sie im Schadensfall 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr sofort Unterstützung bei der Organisation der notwendigen Schadenabwicklungsmaßnahme zur Bootsversicherung erhalten.

Časté otázky na téma havarijního pojištění lodě

Für die Versicherungsdauer sind alle Gefahren gedeckt, z.B. Diebstahl, Feuer, Sinken, Grundberührung, Kollision u.v.m; Alles ist versichert, was nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.

Im Schadenfall werden oftmals Neuteile anstatt der beschädigten gebrauchten Teile für die Wiederherstellung genommen. Dies steigert den Wert des beschädigten Bootes. Diese Wertsteigerung (Differenz zwischen Neu- und Gebrauchtteil) wird Ihnen nicht abgezogen. Also keine Abzüge Neu für Alt. Weitere Informationen entnehmen Sie den jeweiligen Bedingungen.

Versicherungsschutz für Ihr Boot / Ihre Yacht besteht für Fahrten, Transporte und Aufenthalte innerhalb des in der Police genannten Fahrtgebietes zu Wasser und zu Lande. Es gilt somit insbesondere auch das Winterlagerrisiko außerhalb von Gewässern in Hallen mit eingeschlossen.

An erster Stelle ist der Versicherungsnehmer (Bootseigner) für die Feststellung des Bootswertes verantwortlich. Dabei sind insbesondere Wertgutachten, Wertschätzungen, sonstige Wertnachweise oder Fotos sehr hilfreich.

Der Versicherer ersetzt auch Aufwendungen zur Hebung des Wracks, sowie zu dessen Beseitigung (Entsorgungskosten). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Bedingungen.

Ja, es muss eine geeignete Diebstahlsicherung angebracht werden.

Ja, Ihr Außenborder gilt in der Vollkaskoversicherung (All-Gefahren-Deckung) als mitversichert. Wichtig ist, dass Sie den Wert in die Versicherungssumme einberechnen.

(Beispiel Boot 40.000 Euro / Außenborder 12.000 Euro = Gesamtversicherungssumme 52.000 Euro)

Das sind zur Ausübung des Wassersportes erforderliche Gebrauchsgegenstände, zum Beispiel Ferngläser, Kompasse, Messinstrumente und sonstige nautische Geräte die nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden sind.

Ja, es gibt einen Schadenfreiheitsrabatt in der Boots- bzw. Yacht-Kaskoversicherung. Die höchste Rabattstufe beträgt 40%.

Sie können Ihren Trailer gegen Diebstahl, Brand, Blitzschlag, Explosion und Sturm versichern.

Pojištění jachet

SeaHelp Insurance Broker GmbH
Klikněte zde

Nabídka pojištění

Bezplatně a nezávazně

SeaHelp Insurance Broker GmbH
Klikněte zde

Pojištění charteru

SeaHelp Insurance Broker GmbH
Klikněte zde

Spojení pojištění a asistenčních služeb přináší pojistitelům ůspory!

Výsledkem je výhodné pojistné za loď.

Spolus našimi partnery se staráme o kompletní a rychlé vyřízení škodních událostí!

Impressum SeaHelp Insurance Broker GmbH

SeaHelp Insurance Broker GmbH

Vedoucí: Wolfgang Dauser, Robert Perger
Röschenweg 5 | 4801 Traunkirchen | Rakousko
+43 (0) 7617 - 21921 90
Úřední hodiny

Pondělí až Pátek: 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin

Bankovní spojení

Banka: Sparkasse OOE
BIC/SWIFT: ASPKAT2LXXX
IBAN: AT50 2032 0321 0036 0315

Kontaktní formulář SeaHelp Insurance Broker GmbH

Rechtliche Hinweise der Sea-Help Insurance Broker GmbH:

Die Sea-Help Insurance Broker GmbH, im folgenden Sea-Help genannt, prüft und aktualisiert die Informationen auf ihrer Website ständig. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion. Entwürfe und Pläne unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Informationen und Preise ohne Gewähr. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos erfolgt keine Haftung.

Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Sea-Help ist für den Inhalt der Websites, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich.
Des Weiteren behält sich Sea-Help das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.

Inhalt und Struktur der Sea-Help-Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung von Sea-Help.

Vermittlerangaben:

Sea-Help Insurance Broker GmbH ist Gewerblicher Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten gemäß § 94 Zi 76 GewO 1994 und als solcher mit der Nummer Gisa-Zahl 32509465 in das Versicherungsvermittlerregister eingetragen.

Diese Eintragung kann unter www.gisa.gv.at überprüft werden. Die Sea-Help Insurance Broker GmbH ist von den Versicherern bevollmächtigt, Prämien entgegenzunehmen.

Informations- und Marktgrundlagen

Sea-Help Insurance Broker GmbH ist eine der führenden Spezialisten für Yachtversicherungen. Um unseren Kunden den perfekten Versicherungsschutz zu bieten bedarf es mehr, als nur Preis und Leistung zu vergleichen. Es geht auch darum, die unterschiedlichen Anforderungsprofile von Bootseigentümern zu verstehen und zu würdigen. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Bootsversicherungen, Yacht und Motoryachtversicherungen.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Sea-Help Insurance Broker GmbH Ihnen ausschließlich die eigenen mit den beteiligten Versicherern erarbeiteten Versicherungsprodukte anbietet und eine weitergehende Beratung oder Auswahl von anderen Versicherern oder Produkten nicht leisten kann. Andere Sparten als die Versicherungszweige „See-, Binnensee-und Flussschifffahrt werden derzeit nicht angeboten.

Unsere Vergütung für die Vermittlung von Versicherungsverträgen erfolgt in Form einer prozentualen Provision und einer Aufwandsentschädigung pro vermitteltem Versicherungsvertrag.

Die auf diesen Websites enthaltenen Informationen stellen keine Beratung über die Produkte oder die dargestellten Sachverhalte dar, sofern nicht ausdrücklich anderes dargestellt wird. Die angegebenen Informationen dienen somit ausschließlich Informationszwecken und stellen – sowohl nach österreichischem als auch nach ausländischem Versicherungs- und Vermittlerrecht – weder eine Aufforderung, ein Anbot oder eine Annahme zum Abschluss eines Vertrages oder sonstigen Rechtsgeschäftes, insbesondere zu einem Versicherungsprodukt oder einer Dienstleistung seitens SeaHelp dar oder sollen eine derartige Entscheidung beeinflussen. Jede konkrete Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines Versicherungsproduktes oder einer Dienstleistung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Die Inhalte dürfen nicht als Vermögens-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden.

Wirtschaftliche Verflechtungen:

Der Versicherungsmakler besitzt keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines bestimmten Versicherungsunternehmens, umgekehrt besitzt auch kein bestimmtes Versicherungsunternehmen oder das Mutterunternehmen eines bestimmten Versicherungsunternehmens eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital des Versicherungsmaklers.

Vermittler-Beschwerdestelle

Für die außergerichtliche Hilfe zur Klärung von unterschiedlichen Auffassungen, die Versicherungen betreffen, steht Ihnen folgende Beschwerdestelle zur Verfügung:

Rechtsservice- und Schlichtungsstelle der Wirtschaftskammer Österreich
Web: www.wko.at

Versicherungsaufsichtsbehörde Österreichische Finanzmarktaufsicht
Schlichtungsstelle Finanzmarktaufsicht: www.fma.gv.at
Otto Wagner Platz 5
1090 Wien
Tel: (+43-1) 249 59 – 0
Web: www.fma.gv.at