SeaHelp Pannendienst auf See - Logo black-red
Ochrana vaší charterové dovolené

Pojištění charteru

Pojistná ochrana vaší dovolené na charterové lodi!

Důležitá pojištění vaší dovolené na charterové lodi!

Nabízíme vám veškerá pojištění, která jsou potřeba pro haldkou dovolenou na charterové lodi.

Hodláte-li na krátkou dobu používat cizí loď, měli byste se řádně zabezpečit proti možným rizikům. Snadno totiž může dojít ke škodám, které vyjdou draho. Někdy číhají rizika už i vcharterové smlouvě. S pojištěním SeaHelp jste ovšem v bezpečí.

Pojištění charteru

Pojištění výpadku charteru

Kryje rizika poškození lodě a jejího vybavení některým členem posádky. Pojistíte-li kauci, nemusí se posádka skládat na nápravu chyby jednotlivce.

Balíček "Skipper & Posádka"

Vše v jednom - pojištění obsahuje rozšířené pojištění skippera, pojištění kauce, pojištění storna, zahraniční cestovní pojištění, úrazové pojištění.

Rozšířené pojištění odpovědnosti skippera

Jakožto zapsaný skipper na cizí lodi čelíte mnohým rizikům. Pojištění odpovědnosti tato rizika kryje finančně.

Rozšířené pojištění odpovědnosti skippera profesionála

I zkušený profesionální skipper může udělat chybu. To pak zpravidla vyjde draho. Pojištěním můžete minimalizovat následky.

Pojištění storna

Nikdo dopředu nemůže vědět, zda třeba za půl roku bude opravdu moci na dovolenou nastoupit. Neočekávané události kryje proto pojištění storna.

Máte nějaké dotazy?

Poradenství zákazníkům
SeaHelp Insurance GmbH CEO Robert Perger

Robert Perger

SeaHelp Kontaktní osoba pro pojištění jachet

+43 (0) 6133 - 6272 90
SeaHelp

Pojištění jachet

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Nabídka pojištění

Bezplatně a nezávazně

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Pojištění charteru

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Spojení pojištění a asistenčních služeb přináší pojistitelům ůspory!

Výsledkem je výhodné pojistné za loď.

Spolus našimi partnery se staráme o kompletní a rychlé vyřízení škodních událostí!

Impressum SeaHelp Insurance GmbH

SeaHelp Insurance GmbH

Vedoucí: Wolfgang Dauser, Robert Perger
Röschenweg 5 | 4801 Traunkirchen | Rakousko
+43 (0) 6133 - 6272 90
Úřední hodiny

Pondělí až Pátek: 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin

Bankovní spojení

Banka: Sparkasse OOE
BIC/SWIFT: ASPKAT2LXXX
IBAN: AT50 2032 0321 0036 0315

Kontaktní formulář SeaHelp Insurance GmbH

Právní podmínky SeaHelp Insurance GmbH:

Sea-Help Insurance GmbH, dále jen Sea-Help, neustále aktualizuje a prověřuje informace uvedené na svých internetových stránkách. Přes všechnu snahu se však některá data mohou v čase měmit. Z toho důvodu není možné převzít záruku za jejich správnost. Jejich přebírání nebo další šíření je možné jen s písemným souhlasem a tyto zároveň podléhají plně ustanovením autorského práva. Informace a ceny jsou bez záruky. Na nevyžádané rukopisy a fotografie zaslané redakci se neposkytuje žádná záruka.

Stejná pravidla platí i pro ostatní webovské stránky, které jsou prostřednictvím hyperlinků zde propojeny. Sea-Help zároveň nenese žádnou zodpovědnost za informace, které se na takto prolinkovaných stránkách nalézají.

SeaHelp si nadále vyhrazuje právo na změny a případná rozšíření zveřejňených informací.

Obsah a struktura stránek Sea-Help jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování použitých informací a dat, zejména pak další použití textů nebo jejich částí, právě tak jako fotografií podléhá předchozímu schválení ze strany SeaHelp.

Údaje o zprostředkovateli:

SeaHelp Insurance GmbH je pojišťovací makléř a poradce ve věcech pojištění podle § 94 Zi 76 GewO 1994 a jako takový vedený pod číslem Gisa-Zahl 32509465 v rejstříku pojistných zprostředkovatelů.

Tento údaj je veřejně přístupný na adrese www.gisa.gv.at. Seahelp Insurance GmbH má od pojistitelů oprávnění inkasovat pojistné.

Informace a postavení na trhu

SeaHelp patří mezi přední pojištovatele specializované na pojištění lodí. Abychom našim zákazníkům dokázali nabídnout to správné pojištění je potřeba víc, než jen porovnávat ceny a služby. Jde především o to, správně porozumět potřebám jednotlivých klientů. Jsme váš partner na trhu lodního pojištění pro lodě, jachty a motorovíé jachty.

SeaHelp upozorňuje, že v současné době nabízí pouze vlastní pojistné produkty vybraných pojistitelů, které za tímto účelem byly pečlivě společně vypracovány. Z těchto důvodů v současné době SeaHelp neposkytuje poradenství ani nenabízí produkty a služby jiných poskytovatelů.

Naše odměna se odvozuje na procentuálním základě zprostředkovaných pojistných smluv a odměny za zprostředkování.

Informace zveřejňované na těchto webovských stránkách nejsou poradenstvím k produktům pokud není výslovně uvedeno jinak. Uvedené informace slouží tedy výlučně pro informační účely a představují jak podle rakouského tak i mezinárodního pojišťovacího a zprostředkovatelského práva pobídku k získání poptávek na uzavření smlouvy nebo podobného vztahu, zejména pak mají vést k uzavření pojistné smlouvy nebo získání služeb od SeaHelp, nebo mají případně takové jednání ovlivnit. Každé konkrétní rozhodnutí o uzavření pojistné smlouvy má být provedeno teprve po poradenském pohovoru. Obsah nesmí být rovněž považován za poradenství k majetku, právě jako právní nebo daňové poradenství.

Obchodní propojení:

Pojišťovací makléř nemá resp. nesmí mít ať už přímo nebo nepřímo obchodní podíly nebo hlasovací práva nad 10% jednoho každého pojišťovatele a obráceně ani pojišťovatel nebo jeho mateřská firma nesmějí mít větší než 10% podíl na přímém nebo nepřímém vlastnictví nebo kapitálu pojišťovacího makléře

Podání stížností:

Pro mimosoudní řešení, objasnění a pomoc v různých případech týjkajících se pojištění je vám k dispozici tato organizace:

Rechtsservice- und Schlichtungsstelle der Wirtschaftskammer Österreich
Web: www.wko.at

Versicherungsaufsichtsbehörde Österreichische Finanzmarktaufsicht
Schlichtungsstelle Finanzmarktaufsicht: www.fma.gv.at
Otto Wagner Platz 5
1090 Wien
Tel: (+43-1) 249 59 – 0
Web: www.fma.gv.at

Tento text je překladem z německého originálu. Přestože podle naší úvahy text odpovídá originálu co nejlépe, v případě soudních sporů platí vždy znění originální německé verze.