SeaHelp Pannendienst auf See - Logo black-red
V případě potřeby zavolejte profesionály

Záchrana při avárii

Pomoc při havárii

Zavolejte nás a profitujte z naší dlouholeté zkušenosti při záchraně lodí a pomoci na moři!

SeaHelp má jak dostatek zkušeností tak i vybavení, aby mohl úspěšně a smaximálním ohledem vykonávat záchranné práce u havarovaných lodí. Profesionální potápěči, vztlakové polštáře, výkonné pumpy a školený personál se vypořádají s prakticky každou situací. Kromě toho SeaHelp vyvinul speciální postupy na záchranu lodí uvíznutých na skalách. a to samozřejmě s ohledem na jejich minimální další poškození.

Na co je potřeba dát pozor?

 • Záchrana lodí je u SeaHelp placenou službou, samozřejmě s výjimkou případů, kdy tyto služby kryje pojistka.
  > Poptejte nabídku pojištění zdarma
 • Provádí-li záchranu SeaHelp, je možné bezprostředně sjednat úhradu přes pojišťovnu.
 • Při haváriích lodí se v Chorvatsku často nabízejí potápěčská centra nebo rybáři. Ti však neručí majitelům lodí za případně způsobené škody.
 • Mnohé lodě se při pokusu o záchranu potopily a pojišťovny nakonec škodu neuhradily s odůvodněním, že nebylo možno stanovit příčinu havárie.
 • Proti eventuálním škodám, které by při záchraně lodě mohly vzniknout jsme pojištěni do výše 10 milionů EUR.
 • Dojde-li při záchraně lodě k porušení celistvosti nádrže a tím k úniku pohonných hmot – znečištění životního prostředí – ručí za tyto škody zpravidla majitel lodě.
  Ne tak u SeaHelp, protože my jsme pojištěni!

Co mám dělat v případě havárie?

 • Ihned předejte zprávu SeaHelp > Odešlete nouzové volání
  (SeaHelp zároveň vyrozumí úřady – SAR, Kapitanát)
 • SeaHelp se na místo havárie dostaví co nejdříve tak, aby se omezily zbytečným dalším škodám.

  (Majitel je povinen minimalizovat škody)

 • Uvědomte pojišťovnu (jste li havarijně pojištěni)
  > Poptejte nabídku pojištění zdarma
 • Sepište hlášení o nehodě na kapitanátu
 • SeaHelp vám předloží závaznou písemnou nabídku.
 • Záchrana lodě najatou firmou
 • Zpravte pojišťovnu o místě havárie

SeaHelp prováděl záchranu lodí:

Ukázky některých záchranných operací prováděných SeaHelp