SeaHelp Pannendienst auf See - Logo black-red
nezávazně a bezplatně

Nabídka pojištění

Poptat nezávaznou nabídku prostřednictvím našeho on-line formuláře

Pojištění je věcí důvěry. Více než 15000 členů po celé Evropě důvěřuje pomoci od SeaHelp. Proč neuzavřít i pojištění lodě? Výhodné podmínky pojištění, snadné řešení pojistných událostí díky osobnímu kontaktu, minimalizace škod díky přítomnosti našich zásahových posádek na místě havárie.

Poptávkový formulář a nabídka pojištění

nezávazně a bezplatně

Máte nějaké dotazy?

Poradenství zákazníkům
SeaHelp Insurance GmbH CEO Robert Perger

Robert Perger

SeaHelp Kontaktní osoba pro pojištění jachet

+43 (0) 6133 - 6272 90

PDF formulář

Dáváte-li přednost vyplnění formuláře ve formátu .pdf, můžete jej zde vyplnit resp. stáhnout. Vyplněný nám prosím zašlete mailem/faxem.

Pojištění jachet

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Nabídka pojištění

Bezplatně a nezávazně

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Pojištění charteru

SeaHelp Insurance GmbH
Klikněte zde

Spojení pojištění a asistenčních služeb přináší pojistitelům ůspory!

Výsledkem je výhodné pojistné za loď.

Spolus našimi partnery se staráme o kompletní a rychlé vyřízení škodních událostí!

Impressum SeaHelp Insurance GmbH

SeaHelp Insurance GmbH

Vedoucí: Wolfgang Dauser, Robert Perger
Röschenweg 5 | 4801 Traunkirchen | Rakousko
+43 (0) 6133 - 6272 90
Úřední hodiny

Pondělí až Pátek: 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin

Bankovní spojení

Banka: Sparkasse OOE
BIC/SWIFT: ASPKAT2LXXX
IBAN: AT50 2032 0321 0036 0315

Kontaktní formulář SeaHelp Insurance GmbH

Právní podmínky SeaHelp Insurance GmbH:

Sea-Help Insurance GmbH, dále jen Sea-Help, neustále aktualizuje a prověřuje informace uvedené na svých internetových stránkách. Přes všechnu snahu se však některá data mohou v čase měmit. Z toho důvodu není možné převzít záruku za jejich správnost. Jejich přebírání nebo další šíření je možné jen s písemným souhlasem a tyto zároveň podléhají plně ustanovením autorského práva. Informace a ceny jsou bez záruky. Na nevyžádané rukopisy a fotografie zaslané redakci se neposkytuje žádná záruka.

Stejná pravidla platí i pro ostatní webovské stránky, které jsou prostřednictvím hyperlinků zde propojeny. Sea-Help zároveň nenese žádnou zodpovědnost za informace, které se na takto prolinkovaných stránkách nalézají.

SeaHelp si nadále vyhrazuje právo na změny a případná rozšíření zveřejňených informací.

Obsah a struktura stránek Sea-Help jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování použitých informací a dat, zejména pak další použití textů nebo jejich částí, právě tak jako fotografií podléhá předchozímu schválení ze strany SeaHelp.

Údaje o zprostředkovateli:

SeaHelp Insurance GmbH je pojišťovací makléř a poradce ve věcech pojištění podle § 94 Zi 76 GewO 1994 a jako takový vedený pod číslem Gisa-Zahl 32509465 v rejstříku pojistných zprostředkovatelů.

Tento údaj je veřejně přístupný na adrese www.gisa.gv.at. Seahelp Insurance GmbH má od pojistitelů oprávnění inkasovat pojistné.

Informace a postavení na trhu

SeaHelp patří mezi přední pojištovatele specializované na pojištění lodí. Abychom našim zákazníkům dokázali nabídnout to správné pojištění je potřeba víc, než jen porovnávat ceny a služby. Jde především o to, správně porozumět potřebám jednotlivých klientů. Jsme váš partner na trhu lodního pojištění pro lodě, jachty a motorovíé jachty.

SeaHelp upozorňuje, že v současné době nabízí pouze vlastní pojistné produkty vybraných pojistitelů, které za tímto účelem byly pečlivě společně vypracovány. Z těchto důvodů v současné době SeaHelp neposkytuje poradenství ani nenabízí produkty a služby jiných poskytovatelů.

Naše odměna se odvozuje na procentuálním základě zprostředkovaných pojistných smluv a odměny za zprostředkování.

Informace zveřejňované na těchto webovských stránkách nejsou poradenstvím k produktům pokud není výslovně uvedeno jinak. Uvedené informace slouží tedy výlučně pro informační účely a představují jak podle rakouského tak i mezinárodního pojišťovacího a zprostředkovatelského práva pobídku k získání poptávek na uzavření smlouvy nebo podobného vztahu, zejména pak mají vést k uzavření pojistné smlouvy nebo získání služeb od SeaHelp, nebo mají případně takové jednání ovlivnit. Každé konkrétní rozhodnutí o uzavření pojistné smlouvy má být provedeno teprve po poradenském pohovoru. Obsah nesmí být rovněž považován za poradenství k majetku, právě jako právní nebo daňové poradenství.

Obchodní propojení:

Pojišťovací makléř nemá resp. nesmí mít ať už přímo nebo nepřímo obchodní podíly nebo hlasovací práva nad 10% jednoho každého pojišťovatele a obráceně ani pojišťovatel nebo jeho mateřská firma nesmějí mít větší než 10% podíl na přímém nebo nepřímém vlastnictví nebo kapitálu pojišťovacího makléře

Podání stížností:

Pro mimosoudní řešení, objasnění a pomoc v různých případech týjkajících se pojištění je vám k dispozici tato organizace:

Rechtsservice- und Schlichtungsstelle der Wirtschaftskammer Österreich
Web: www.wko.at

Versicherungsaufsichtsbehörde Österreichische Finanzmarktaufsicht
Schlichtungsstelle Finanzmarktaufsicht: www.fma.gv.at
Otto Wagner Platz 5
1090 Wien
Tel: (+43-1) 249 59 – 0
Web: www.fma.gv.at

Tento text je překladem z německého originálu. Přestože podle naší úvahy text odpovídá originálu co nejlépe, v případě soudních sporů platí vždy znění originální německé verze.