Blog

Problémák a bójamezők körül: Utána jártunk a horvát Tengerészeti minisztériumban

Adria, Highlights (SeaMagazine), Horvátország, Legjobb hírek, Újdonságok

Úgy tűnik, hogy a „bójamezők” kérdése jogilag nem egyértelműen szabályozott terület, és ez újra és újra felkorbácsolja az indulatokat. Sok hajós elbizonytalanodott, miután egyikük hajójára, aki nemrégiben egy bójamező közelében horgonyzott, a Kurier osztrák napilap adatai szerint „fáradt olaj bombát” dobtak. A SeaHelp pontos információkat akart szerezni a bójamezőket illetően, ezért tájékozódott a horvát Tengerészeti minisztériumban.

A válaszok egy része diplomatikus, általános jellegű volt, azonban továbbra is leszögezhető, hogy az engedélyezett bójamezőktől 150 méterre szabad horgonyozni. Elismeréssel kell adóznunk, ha a bójamezők üzemeltetői elviszik a hulladékot, mert a minisztérium által hivatkozott rendelkezések értelmezése szerint ez semmiképpen nem kötelességük. Meglepő a „tengerpartra kikötés” jogi megítélése is. A kötél kifeszítése itt nem megengedett.

Az élet más területeihez hasonlóan azonban nem eszik olyan forrón a kását. Többet érhet el az ember, ha az ellentétes véleményt képviselővel szemben toleránsan viselkedik, nem csak a saját álláspontját hangoztatja, hanem megértést is mutat. Azonnal neki esni valakinek, kevés eredményt hoz, sőt gyakran ellenkezőjére fordítja a dolgot. Egy valami biztosan nem megengedett – és ezt a minisztérium is egyértelműen világossá tette: Saját bójákat például nyaralók közelében elhelyezni, majd ezeket személyes „tulajdonnak” tekinteni. Gyakran megtörténik, hogy szemet hunynak ilyesmi felett a következő indoklással: Ahol nincs sértett, ott nincs szükség bíróra sem. Annak, aki „nem engedélyezett hajózási eszközt” helyez ki, rendelkeznie kell bizonyos kompromisszum készséggel, különben nagyon gyorsan kötelezik annak eltávolítására.

Szintén megvilágít valamit a következő válasz is: Az üzemeltetőknek biztosítással kell rendelkezniük a tevékenységük során keletkező károk megtérítésére. Ez azt jelenti, hogy ha egy horgonybója leszakadása esetén az üzemeltető elmulasztja a javítást, fedeznie kell az okozott kárt.
 

Itt olvashatók a kérdések és a minisztérium válaszai (lefordítva):

  1. Ha egy hajó a horvát bójamezők közelében szeretne horgonyozni, milyen távolságra kell lennie a bójamezőktől, hogy ne kelljen fizetnie?

A Horvát Köztársaság belvizein és felségvizein történő biztonságos tengeri hajózás érdekében hozott rendelet 49. cikkelyének 3. bekezdése, továbbá a tengeri hajózás módjáról és körülményeiről, az ellenőrzések végrehajtásáról és a tengeri forgalom irányításáról szóló (Narodnenovine/ a Horvát Köztársaság hivatalos közlönye 79/13, 140/14, 57/15) rendeletek szerint, úszó objektumok (csónakok, hajók, yachtok, …) továbbá hidroplánok számára tilos a horgonyzás a koncesszió alatt álló vizektől a part irányába, továbbá 150 méteres távolságban a nyílt tenger irányába, kivéve vis maior és vihar esetén.

  1. Felismerhetők a hajósok számára a bójamezők határai, illetve felismerhetőnek kellene lenniük?

A hajózási területeken elhelyezett horgonyzó helyekre/bójamezőkre vonatkozó koncessziót helyfoglalási engedély alapján adják, mely tartalmazza a terület pontos elhelyezkedését, kiterjedését is. A hajósok számára kisebb bóják, úszók jelölik jól láthatóan a helyet.

  1. Kötelesek a bójamezők üzemeltetői elszállítani a szemetet?

A Horvát Köztársaság kikötőinek, belvizei valamint felségvizei egyéb területei rendjének betartásáról, annak módjáról és körülményeiről szóló rendelet 64. cikkelyének 1. bekezdése (NN 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12) előírja, hogy a hajóskapitány, yacht vagy csónak vezetője a kikötő elhagyása előtt köteles leadni az összes hajón keletkezett hulladékot az erre a célra rendszeresített kikötői létesítményben. Ugyanezen cikkely 4. bekezdése azt is előírja, hogy a kikötő rendjéért felelős objektum köteles gondoskodni a hulladék átvételéről, biztonságos elhelyezéséről. További feladata, hogy tájékoztassa a kikötői hivatalt a ténylegesen átvett hulladék mennyiségéről, mielőtt a tengeri objektum elhagyja a kikötőt.

  1. Mi a különbség jogilag a koncesszióban működő és a privát bójamezők között?

A törvény nem ismeri a „privát bójamező/ horgonyzó hely” fogalmát, azonban a hajók számára létesített horgonyzó helyen a horgonyzás csak a hajó hosszának és merülési mélységének figyelembe vételével lehetséges.

  1. Ki viseli a felelősséget, ha egy bója kötele elszakad és a hajó kárt szenved?

A Horvát Köztársaság kikötőinek, belvizei, valamint felségvizei egyéb területei rendjének betartásáról, annak módjáról és körülményeiről szóló rendelet 14. cikkelyének 2. bekezdése (NN 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12) előírja, hogy az objektum felelős a kikötő rendjéért, illetve az üzemeltetőnek a rögzítő felszerelések (bóják, horgonyzó helyek, stb.) karbantartásáról, s így ezek megfelelő dokumentálásáról is gondoskodnia kell.

  1. Kötelesek-e a bójamezők üzemeltetői kár esetére kötelező biztosítással rendelkezni?

Minden koncessziósnak kell kötelező biztosítással rendelkeznie, hogy az adott tevékenység gyakorlása során előforduló károkat fedezhesse.

  1. Tudomásom szerint a strand területe a víz vonalától számított 8 méter szélességben állami tulajdonnak számít. Ha nem nyilvános strandról van szó, megengedett-e, hogy az itt horgonyzó hajót biztonsági kötéllel rögzítsék?


A tengerpart nem tartozik a tulajdonjog hatálya alá, így nem tekinthető a Horvát Köztársaság tulajdonának sem. Mivel a tenger része, amely mindenki tulajdonának tekinthető, így a hajóknak csak az arra rendelt helyeken, illetve kikötőkben kellene horgonyozniuk. Ezért nem engedélyezett önhatalmúlag, saját kezdeményezéssel kikötésre alkalmas eszközök kihelyezése.Töltse le az ingyenes app

100% Gyorssegély. Az Ön asszisztens-szolgalat a tengeren.

24h Segélyvonal

Adria ..... 00385 919 112 112

Baleár / Balti-tenger ....... 00800 112 00 112

Töltse le az ingyenes app

100% Gyorssegély. Az Ön asszisztens-szolgalat a tengeren.

24h Segélyvonal

Adria..... 00385 919 112 112

Baleár / Balti-tenger ....... 00800 112 00 112

100% Gyorssegély.
Az Ön asszisztens-szolgalat a tengeren.

Adria ..... 00385 919 112 112

Baleár / Balti-tenger ....... 00800 112 00 112