Blog

Žádný klid po bouři
Aneb co by nyní měli majitelé lodí podniknout

Členství, Highlights (SeaMagazine), Novinky, Pojištění

Podzimní bouře skončily a naštěstí v chorvatských přístavech nezpůsobily tolik škod jako např. v italském Rapallo. V Každém případě by se však měli majitelé lodí v bouří zasažených regionech zajímat o to, jak jejich lodě nepřízeň počasí přestály.

Obecně SeaHelp doporučuje všem nahlédnout do všeobecných podmínek té které pojistné smlouvy. Někteří pojistitelé totiž považují větry nad 70kn za „vyšší moc“ a tím se v případě škody zbavují povinnosti plnění.

Další problém, který se může vynořit: většina lodí je v současné době zazimovaná a jejich majitelé se spoléhají na bezpečný přístav, resp. bezpečné úložiště v suché maríně a samozřejmě na zodpovědný personál. Ke standardním škodám při takových větrech patří natržené perseniky, které, pokud jsou v tomto stavu dlouhodobě ponechány, propouštějí stále více vody. To pak může vést až k nezanedbatelným následným škodám, zejména, dojde-li shodou okolností k poškození bilgepumpy. I v případě, že je personál maríny zodpovědný a po takovém větru lodě důkladně prohlédne, tam kde pracují lidé, může snadno dojít k chybě. SeaHelp proto doporučuje loď prohlédnout vlastními silami, či případně o totéž požádat důvěryhodné známé místní. V každém případě by se ovšem majitelé měli informovat o stavu své lodě přímo v maríně a to pokud možno písemnou formou.

Na mysli bychom přitom měli mít, že majitel lodě je podle pojistné smlouvy povinen předcházet škodám, resp. se postarat o jejich co největší zmírnění. V opačném případě pak riskuje, že pojišťovna nebude plnit.

Výše uvedené bude zejména platit v marínách otevřených k jihu (například městský přístav Krk nebo marína Rab), které byly účinkům Juga mnohem více vystaveny na rozdíl od marín orientovaných např. na sever.

Jako příkladnou můžeme i tentokrát jmenovat marínu Olive Island. Na náš dotaz nám její manažer Toni Antisin řekl: „Během bouře se naši zaměstnanci starali o lodě našich klientů prakticky 24h denně. Kromě toho nabízíme on-line webové kamery, které přenášejí aktuální situaci v maríně.“ A pokračoval „Sám mám na mobilu nainstalovány všechny kamery v maríně a v podstatě každou hodinu je kontroluji.“ V takovém případě pak lze právem očekávat, že případné škody na lodích v maríně budou minimalizovány. Pochopitelně podstatné je, že díky poloze a orientaci maríny, nemohly vlny zde dlouhodobě ukotveným lodím výrazně uškodit.

 Na každý případ však SeaHelp doporučuje minimálně zkontrolovat fendry, vázací lana a perseniky, aby se předešlo jarním nepříjemným překvapením.Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

100% pomoc přímo na místě,
vaše asistenční služba na moři.

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ..... 00800 112 00 112