Sea-Help aplikace

Aplikace pro skippery

Bezplatná aplikace SeaHelp

Váš praktický průvodce na palubě.
Aplikace SeaHelp nabízí touto službou všem skipperům možnost si rychle vyžádat profesionální pomoc v případě poruch nebo nouzových situací.
Aplikace SeaHelp pro přístroje s iOS a Androidem byla vyvinuta v posledních čtyřech letech jako nepostradatelná pomůcka pro všechny skippery.

Popis funkcí

Zde získáte nápovědu k jednotlivým funkcí. Jednoduše rozkřikněte téma:
Instalace a uvedení do provozu

Vyhledejte aplikaci na příslušném obchodě Appstore resp. GooglePlay

Po stažení můžete aplikaci hned otevřít.

Pro zamezení ztráty času při ev. vyžádání pomoci je vhodné povolit přístup k poloze.

Povolením zpráv typu PUSH získáte přístup k MeteoVarování a dalším důležitým informacím.

Vložení uživatelských údajů

Otevřete menu. Pod bodem „Staňte se členem“  můžete zadat parametry Vašeho stávajícího členství nebo uzavřít nové členství

Poté co rozkliknete „Staňte se členem“ budete požádáni o vložení telefonního čísla

Sms zprávou obdržíte heslo

Vložte heslo do zobrazených políček

Vložte vaše jméno

V následujícím kroku zadejte adresu svého bydliště.

V dalším kroku vyberte svou zemi pobytu.

Vložte váš email

Postup při existujícím členství

Pokud již členství máte, vložte v následujícím kroku vaše členské číslo.

Pokud členství nemáte, klikněte na „hotovo“

Postup pro získání členství

Pro přihášení se ke členství běžte na položku „Členství“

Zakliknutím možnosti „Zakoupit nové členství“ se můžete přihlásit ke členství

SOS

SOS Help

Stránka SOS Help je zároveň hlavní stránkou aplikace

Posunutím tlačítka „SOS“ zleva doprava bude pro SeaHelp vytvořena zpráva

Posunutím tlačítka budou vytvořena SMS zpráva s vašimi informacemi. Jakmile kliknete na „Odeslat“, zpráva bude odeslána.

Zprávy

Zprávy

v tomto menu můžete zobrazit čerstvé informace ze SeaMagazine

Hlášení

Hlášení

v tomto menu naleznete seznam všech zaslaných zpráv typu PUSH

GPS

GPS

Rychlost může být zobrazena v kn, km/h nebo mph.

Zaškrtnutím souřadnic můžete tyto odeslat přátelům.

Zde můžete zvolit způsob zaslání

Kompas

Kompas

Je zobrazována orientovaná kompasová růžice, tlak a nadmořská výška

Čerpací stanice

Čerpací stanice

V položce „v blízkosti“ budou zobrazeny čerpací stanice podle vzdálenosti od nejbližší

V položce „mapa“ budou čerpací stanice zobrazeny na mapě. Zobrazení červeně=zavřeno, zeleně=otevřeno.

Počasí

Počasí

V položce „předpověď“  bude zobrazena aktuální předpověď

V položce „nautická“ bude zobrazen stav moře

V položce „vítr“ bude zobrazena aktuální předpověď

Příliv, odliv

Příliv, odliv

V položce „příliv,odliv“ budou zobrazeny aktuální informace

Informace o revíru

Informace o revíru

V položce „informace o revíru“ budou na mapě zobrazeny přístavy, obchody, nemocnice a další zařízení

Údaje o uživateli

Údaje o uživateli

V položce Kontakt se zobrazí vaámi zadané údaje

.

V položce „Členství“ se zobrazí parametry vašeho členství, příp. členství minulých a zde je možno rovněž členství obnovit.

Důležitá nastavení

Důležitá nastavení

Abyste měli jistotu, že vše bude v případě potřeby správně fungovat, měli byste zde zkontrolovat nastavení. K tomu otevřete nastavení telefonu.

Zde vyhledejte Seahelp aplikaci a otevřete ji

zde můžete volit nastavení

POZICE

Pod bodem „POZICE“ by bezpodmínečně měla být zaškrtnuta možnost „při použití aplikace“, aby koordináty mohly být zaslány v příadě použití funkce SOS.

SDĚLENÍ

Zde nastavte parametry zpráv „PUSH“ . Chcete-li dostávat MeteoVarování a Informace, musíte sdělení povolit. Následně můžete zvolit druh upozornění.

MOBILNÍ DATA

Mobolní data umožňují prohlížení map a a stahování předpovědí počasí, nejste-li na WiFi. Berte prosím na vědomí, že tím mohou být vaším operátorem účtovány zvýšené náklady.

SeaHelp oblast

Pod bodem „Oblast SeaHelp“ zvolte zda chcete, aby aplikace podle vaší polohy měnila oblast jejíž  informace  budou zobrazovány nebo zda přímým zadáním „Oblast“ sami zvolíte.

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

100% pomoc přímo na místě,
vaše asistenční služba na moři.

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ..... 00800 112 00 112