Pojištění SeaHelp

Pojištění lodí

Pojištění SeaHelp – rychle, jednoduše a výhodně

Jako přední poskytovatel námořní havarijní služby v Evropě nabízíme také pojištění jachet.
Vaše výhody:

Pokud věci někdy nepoběží tak, jak by měly, jsme tu pro Vás.

327

Záchranné akce SeaHelp od roku 2005

Havárie, u kterých hrozila totální škoda 2013

 • Jachty na skaliskách (29)

 • Jachty

 • SeaHelp zabránil totální škodě (18)

Havárie, u kterých hrozila totální škoda 2014

 • Krádež (2)

 • Jachty na skaliskách (48)

 • Jachty

 • SeaHelp zabránil totální škodě (51)

Havárie, u kterých hrozila totální škoda 2015

 • Požár na palubě (1)

 • Diebstahl (1)

 • Jachty na skaliskách (19)

 • Jachty

 • SeaHelp zabránil totální škodě (41)

VÝHODY

Abychom nabídli našim zákazníkům perfektní pojistnou ochranu, je třeba víc než jen srovnávat cenu a výkon. Jedná se také o to, abychom pochopili různé druhy požadavků vlastníků lodí a posoudili je.
Máme nejen mnoho znalostí a zkušeností; u nás se můžete spolehnout na osobní a kompetentní službu, především při likvidaci škod. Jsme Vaším kontaktním místem pro pojištění lodí, jachet a motorových jachet.

 

Spolehněte se proto na pojištění jachet SeaHelp

Krátký přehled a krytí od Lloyds

Pojištění proti všem rizikům

V pojistném období jsou kryta všechna rizika, např. krádež, požár, vyšší moc, potopení, kontakt se dnem, srážka a mnoho dalšího; kryty nejsou pouze výluky.

Pevná sazba

Je s Vámi sjednána pevná pojistná částka, potřebná na znovupořízení lodi stejné hodnoty, která bude nahrazena v případě totální škody.

Nové za staré

Dílčí škody jsou hrazeny až do výše pojistné částky na základě účtu opravce bez srážek “nové za staré”.

Náklady na prohlídku jsou zahrnuty

Měli jste s Vaší lodí kontakt se dnem. Nutné náklady na prohlídku jsou kryty nezávisle na tom, zda byla zjištěna škoda.

Škody na laku, škrábance a rýhy

Takové škody vzniknou rychle. Abyste na těchto nákladech “nezůstali sedět”, nejsou ani tyto škody u nás vyloučeny.

Všeobecná celková (pojistná) ochrana

Škody na zdraví a na majetku i škody na nájemném a finanční škody jsou spolupojištěny. Pojištění se vztahuje i na nároky členů posádky například vůči skipperovi.

Neoprávněné odpovědnostní nároky

U neoprávněných požadavků na náhradu škody od třetích stran přebírá pojistitel soudní a advokátní náklady na právní ochranu.

Protistrana při nehodě nemůže zaplatit?

Vaše loď byla poškozena třetí stranou, ta ale nemůže z důvodu insolvence nebo nízké pojistné částky zaplatit. Přesto u nás máte pojistnou ochranu.

Doplňkové sportovní náčiní

Pojištěny jsou také škody, které vzniknou používáním pomocných člunů, patřících k plavidlu, a náčiní na vodní sporty.

Škody na vodách

Kryté jsou škody, které vzniknou například znečištěním vod včetně podzemních vod.

Důležité upozornění!
Toto je pouze výtah z krytí, kde se domníváme, že to je pro naše zákazníky důležité.
Celkový rozsah pojištění si prosím vyhledejte ve všeobecných podmínkách.

PŘÍKLAD CENY

Výpočet včetně:

 • Pojistná částka pojištění odpovědnosti 3 mil € (možné je též 6,5 mil €)
 • Havarijní pojištění (úplné)
 • Úrazové pojištění
 • 11% daň z pojištění

Příklad cen (mění se podle typu lodi)

Model Hodnota havarijní pojištění   Spoluúčast   *Celkové pojistné
Sportovní loď do 8m € 25.000 € 500 od  € 326
Motorová loď € 50.000 € 500 od  € 497
Plachetní jachta € 70.000 € 500 od  € 494
Motorová jachta € 100.000 € 700 od  € 564
Plachetní jachta € 120.000 € 700 od  € 624
Motorová jachta € 150.000 € 1.000 od  € 761
Plachetní jachta € 170.000 € 1.000 od  € 867
Motorová jachta € 200.000 € 1.300 od  € 984
Plachetní jachta € 300.000 € 1.500 od  € 1.458
Motorová jachta € 350.000 € 1.700 od  € 1.665
Plachetní jachta € 400.000 € 2.000 od  € 1.895
Motorová jachta € 550.000 € 2.500 od  € 2.418
Plachetní jachta € 800.000 € 3.000 od  € 3.392
Motorová jachta € 1.200.000 € 4.000 od € 4.243

Rádi Vám zašleme individuální nabídku na Vaši loď s pojistnou částkou havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti podle Vašeho přání.

Často kladené otázky

Často kladené otázky na téma havarijní pojištění lodí a jachet

Co znamená "pojištění proti všem rizikům" u pojištění lodí?

Toto znamená, že pojištěna jsou “všechna rizika”, která nejsou v pojistných podmínkách výslovně vyloučena. V případě našich pravých “krytí proti všem rizikům” platí tzv. “obrácené důkazní břemeno”, tzn. v případě škody nemusí prokazovat na své náklady pojistník, že škoda je součástí krytých rizik, ale pojistitel, že vzniklá škodní událost není součástí “krytí proti všem rizikům”.

Co znamená žádné srážky "nové za staré"?

V případě škody jsou často použity při opravě místo poškozených použitých dílů díly nové. To zvyšuje hodnotu poškozené lodi. Toto navýšení hodnoty (rozdíl mezi novým a použitým dílem) Vám nebude odečteno. Takže žádné srážky nové za staré. Další informace naleznete v příslušných podmínkách.

Jaký je územní rozsah krytí Vašeho pojištění lodi?

Pojistné krytí pro Vaši loď/ Vaši jachtu platí pro plavby, přepravu a pobyty v rámci oblasti, uvedené v pojistce, na vodě i na zemi. Proto je také pojištěno zejména riziko zimoviště mimo vody v halách.

Jak a kdo stanovuje hodnotu (pojistnou částku) a stav lodi?

Za stanovení hodnoty lodi je odpovědný v první řadě pojistník (vlastník lodi). Při tom jsou velmi nápomocné zejména cenové znalecké posudky, odhady ceny, jiné doklady o hodnotě nebo fotografie.

Co je míněno pod pojmem "náklady na odstranění nebo likvidaci vraku"?

Pojistitel uhradí také náklady na vyzvednutí vraku i náklady na jeho odstranění (náklady na likvidaci). Další informace si prosím přečtěte v příslušných podmínkách.

Musí být přívěsný motor při "opuštění" lodi zvlášť zabezpečen proti krádeži?

Ano, musí na něj být připevněno odpovídající zajištění proti krádeži.

Je můj přívěsný motor spolupojištěn?

Ano, Váš přívěsný motor je v rámci havarijního pojištění (pojištění proti všem rizikům) pojištěn. Důležité je, abyste hodnotu započetli do pojistné částky (příklad loď 40.000,- Euro/ přívěsný motor 12.000 Euro = celková pojistná částka 52.000 Euro)

Co znamená pojem "věci na palubě"?

Jsou to spotřební předměty, které jsou potřebné k provozování vodního sportu, například dalekohledy, kompasy, měřicí náčiní a ostatní navigační přístroje, které nejsou pevně spojeny s plavidlem.

Existuje u havarijního pojištění lodí a jachet také sleva za bezeškodní průběh?

Existuje u havarijního pojištění lodí a jachet také sleva za bezeškodní průběh?

Jakým způsobem mohu připojistit svůj přívěs?

Svůj přívěs můžete pojistit proti krádeži, požáru, úderu blesku, výbuchu a vichřici.

Všeobecné otázky k pojištění lodí.

Kde platí pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti má stejný územní rozsah platnosti jako havarijní pojištění.

Jak vysoké jsou minimální zákonné pojistné částky pojištění odpovědnosti (stav 01.07.2016)?
Itálie: 6 mil. € (5 mil € pro škody na zdraví a 1 mil. € pro škody na majetku)
Španělsko: 336.568 € (240.406 € pro škody na zdraví a 96.162 € pro škody na majetku)
Chorvatsko: 3,5 mil. Kuna (cca. 486.000 €)
Řecko: 500.000 € pro škody na majetku a 150.000 € pro škody na životním prostředí
Co se stane, když protistrana při nehodě nemůže zaplatit, protože nemá pojištění odpovědnosti nebo ho má s nedostatečnou pojistnou částkou?

S krytím výpadku pohledávky, která je zahrnuta bez pojistného v rámci pojištění odpovědnosti lodi/jachty (pojistné částky naleznete v pojistce), může být vyřešen i tento problém.
Není-li možné realizovat soudně stanovený požadavek na náhradu škody ani exekucí, zachází s Vámi Vaše vlastní pojištění odpovědnosti lodi/jachty jako s “obětí nehody”.
Předpokladem pro tuto pojistnou ochranu je, že má škůdce v době vzniku škodní události stálé bydliště v některé ze zemí Evropské unie nebo ve Švýcarsku.
Pojistná ochrana nezahrnuje škodu na lodi uvedené v pojistce, jelikož tyto mohou být i v případě zavinění třetí stranou kryty vhodným havarijním pojištěním.

Jaké kotviště/stanoviště mé lodi je pojištěno?

Stále kotviště/stanoviště lodi v létě a v zimě se musí nacházet na území Evropy.

Existuje ještě "modrá pojistná karta"?

Tak zvané “modré karty”, zvané také certifikáty, již nejsou tištěny na modrém papíře, tzn. že tato potvrzení o pojištění obdržíte již jen na bílém papíře. Obsahově tam však nejsou žádné změny.

Kdy začíná pojistná ochrana lodi nejdříve?

Pojistná ochrana začíná nejdříve ke dni doručení pojistiteli poštou, faxem nebo e-mailem. Údaje na žádosti a podklady musí být k dispozici také kompletní.

Mají pojistnou ochranu také jiné osoby, které pojistník oprávní, aby se plavily s jeho lodí?

Bezplatné přenechání lodi oprávněným osobám s platným kapitánským průkazem je pojištěno.

Je možné pojištění lodí přechodně přerušit resp. nechat "odpočívat"?

Ne, ale můžeme poskytnout zvláštní slevu, pokud není loď používána a nachází se pouze v přístavu nebo na zemi a není aktivně používána.

Je pojištění lodí automaticky vypovězeno a ukončeno, když je loď prodána, nebo je to třeba písemně sdělit a jaké podklady je třeba předložit?

Jelikož neexistuje automatické předávání informace pojistiteli o přihlášení, odhlášení a novém přihlášení ze strany oficiálního míst, musí pojistník pojistiteli prodej písemně oznámit a dát mu k dispozici kopii kupní smlouvy, protože havarijní pojištění lodi při prodeji podle zákona přechází na kupujícího. Zákon o pojišťovnictví (VVG) nedává v tomto případě právo výpovědi pojistníkovi, ale pouze kupujícímu a pojistiteli.

Na co je třeba dát pozor nebo jaké lhůty musí být dodrženy, když chce někdo vypovědět pojištění lodi, ale ještě loď vlastní?

Musí být dodržena tříměsíční výpovědní lhůta před vypršením pojistného období v písemné podobě.

Jak je umožněno, aby Vám byla v případě škodní události co nejrychleji poskytnuta pomoc?

Přes naši “linku pomoci SeaHelp” Vám bude poskytnuta v případě škody z havarijního pojištění nebo z pojištění odpovědnosti co nejrychlejší a nejlepší pomoc (i na moři). Tak je zabezpečeno, aby Vám byla v případě škodní události poskytnuta 24 hodin denně a 365 dní v roce podpora při zorganizování nutných opatření pro likvidaci škody u pojištění lodi.

Kombinace havarijní služby a pojištění šetří pojišťovnám peníze.
Výsledkem je výhodné pojistné pro Vaši loď.

S našimi partnery se staráme o kompetentní a rychlou likvidaci škody.

Tiráž a právní údaje

SeaHelp Insurance GmbH

Maria Greil Straße 6
4802 Ebensee
Austria

Telefon: +43 (0) 6133 6272 15
Fax: +43 (0) 6133 6272 90
E-Mail: insurance@sea-help.eu

 

Úřední hodiny: Po-Pá od 09 do 12 a od 13 do 16 hodin
Číslo zápisu v obchodním rejstříku: FN 425575x
Jednatel: Wolfgang Dauser; Robert Perger
Bankovní spojení: Sparkasse OOE
BIC/SWIFT: ASPKAT2LXXX
IBAN: AT50 2032 0321 0036 0315

 

Sea-Help Insurance GmbH, dále jen SeaHelp, neustále kontroluje a aktualizuje informace na své webové stránce. Navzdory veškeré péči se však údaje mohou v mezidobí změnit. Odpovědnost nebo záruka za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací proto nemůže být převzata. Převzetí, i částečné, je možné pouze s písemným souhlasem redakce. Návrhy a plány jsou chráněny podle autorského práva. Informace a ceny jsou bez záruky. Za nevyžádané zaslané rukopisy a fotografie nepřebíráme odpovědnost.
Totéž platí i pro všechny jiné webové stránky, na které je přes hypertextové odkazy odkazováno. SeaHelp nenese odpovědnost za obsah webových stránek, které byly na základě takovýchto spojení otevřeny.
SeaHelp si kromě toho vyhrazuje právo provádět změny nebo doplnění poskytnutých informací.

Obsah a struktura webové stránky SeaHelp jsou chráněny podle autorského práva. Rozmnožování informací nebo údajů, zejména použití textů, jejich částí nebo obrazového materiálu je možné pouze s předchozím souhlasem SeaHelp.

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

Aplikace ZDARMA na

100% pomoc přímo na místě, vaše asistenční služba na moři.

24h HELPLINE

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ....... 00800 112 00 112

100% pomoc přímo na místě,
vaše asistenční služba na moři.

ADRIA ..... 00385 919 112 112
BALEARSKÉ OSTROVY / BALT ..... 00800 112 00 112